Skip to main content

Terugblik Nationale LLO conferentie 29 februari

“Het gaat er niet om HOE of WAAR mensen leren maar WAT zij leren” startte Tijs Pijls (programmadirecteur NCP NLQF) de break-out sessie bij de conferentie georganiseerd door LLO Katalysator. “NLQF als instrument dat mooi past in het denken vanuit raamwerken voor non-formeel, informeel en formeel leren. Dit leerwegonafhankelijke instrument kijkt naar de output, dus WAT men moet kennen en kunnen aan het einde van een leertraject, op welke wijze dan ook. Leeruitkomsten staan centraal als basis voor wat iemand moet kennen en kunnen. Dat past mooi in een Leven Lang Ontwikkelen en maakt leren, waar dan ook, beter mogelijk. Dit sluit mooi aan op de ambities van de onderwijsagenda LLO waarin wordt gepleit voor een betere verbinding tussen informeel , non-formeel en formeel leren

Een gelijk speelveld is daarom van belang. Niet in hokjes denken. Formeel en non formeel kunnen elkaar juist versterken. Voorbeelden van organisaties die LLO vorm geven door een combinatie van formeel en non-formeel leren met het NLQF als verbindende schakel zie je o.a. in de bouw en de metaalsector: Zij hebben behoefte aan maatwerkopleidingen met waarde na het formele startdiploma  en verzorgen dat via bedrijfstakscholen. Het bijscholen en omscholen op losse onderdelen is voor het bijblijven en wendbaar blijven van werkenden in de branche van groot belang. Ook de zorg in zo’n voorbeeld: post-initiële opleidingen zijn gekoppeld aan NLQF via College Zorgopleidingen (CZO) voor bijscholingen en LLO. Maar ook ASML, Laureen Rwatirera, chief learning officer, geeft aan LLO van groot belang te vinden: ‘durf te experimenteren zonder de last van crebo’s en kwalificaties’ gaf ze aan tijdens een onlangs georganiseerd diner pensant. 

Ook gingen deelnemers in gesprek “Op welke manier kun je de opgedane inzichten gebruiken om te komen tot nog betere LLO toepassingen voor de arbeidsmarkt?"

 • Vraag van de arbeidsmarkt staat centraal (vraag gestuurd werken). LLO Opleidingen moeten aansluiten op de behoefte van werkgevers en werknemers.
 • Focus op goede vraagarticulatie en samenwerking arbeidsmarkt en onderwijs
 • Welke onderwerpen vinden werkgevers (de arbeidsmarkt) belangrijk en welke modules zijn daar voor nodig?
 • Het ‘ingeregelde ontregelen’ om beter in te kunnen spelen op de behoefte van de arbeidsmarkt.
 • Stimuleer werkgevers om meer te denken in niveaus zoals het NLQF dan in opleidingen
 • Wat is de waarde van leeruitkomsten voor de bedrijven? NCP NLQF zou dit nog meer duidelijk moeten maken.
 • Ga uit van leeruitkomsten, spreek een herkenbare taal voor onderwijs en bedrijfsleven
 • Denken in leeruitkomsten helpt bij flexibilisering --> werkgevers zouden hier meer gebruik van kunnen maken NLQF informatie verspreiden.
 • Bekwaam vs bevoegd: benut de uitkomsten van informeel leren en zorg dat de uitkomsten verzilverd kunnen worden. Betrek hier HR en examencommissie bij. Informeel leren krijgt zo waarde en werkt motiverend.
 • Ga uit van leerwegonafhankelijk beoordelen. Dit maakt dat ook informeel leren kan worden benut.
 • Breng eenheid aan in de grote verscheidenheid van waardepapieren. Dit kan door het gebruik van leeruitkomsten, NLQF en bijvoorbeeld microcredentials als basis.
 • Werk met stapelbare onderdelen van een kwalificaties die ook afzonderlijk een waarde hebben op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld via microcredentials).
 • Focus op efficiënt leren waarbij aanwezige skills worden gematcht met gewenste niveau --> instroom, doorstroom naar werk-leren - leven lang ontwikkelen.
 • Grote rol informeel leren: zichtbaar maken binnen een organisatie en voor de arbeidsmarkt.