Skip to main content

Stand van zaken NQF's

Nationale kwalificatiekaders (NQF's) maken kwalificaties gemakkelijker te begrijpen en te vergelijken. Dat was ook een van de doelen bij de introductie van het EQF in Europa. Stel je voor dat onze diploma’s overal in Europa vergelijkbaar zijn? Dan is het ook makkelijker om loopbaanstappen te maken binnen en tussen de lidstaten.

Leerresultaten

NQF's classificeren kwalificaties per niveau, gebaseerd op leerresultaten - dat wil zeggen wat de houder van een certificaat of diploma geacht wordt te kennen, te begrijpen en te kunnen. Deze inschaling weerspiegelt de inhoud en het profiel van de kwalificaties. De leerresultatenbenadering zorgt er ook voor dat de subsystemen voor onderwijs en opleiding voor elkaar openstaan. Daardoor kunnen mensen gemakkelijker van de ene naar de andere onderwijs- en opleidingsinstelling en sector overstappen.

EQF

De belangrijkste katalysator voor de ontwikkeling van alomvattende nationale kwalificatiekaders in Europa was het Europees kwalificatiekader (EQF). Alle landen die zich verbonden hebben tot het EQF ontwikkelen of implementeren nationale kaders die meestal alle kwalificatieniveaus en -types omvatten: de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.

Online tool

De onlinetool Nationale kwalificatiekaders (NQF's) van Cedefop biedt gedetailleerde en interactieve informatie over nationale kwalificatiekaders. Benieuwd naar de stand van zaken in andere landen? Kijk op deze link: European inventory of NQFs | CEDEFOP (europa.eu)