Skip to main content

De route naar microcredentials

Afgelopen jaar heeft de Europese Commissie een aanbeveling gegeven aan de lidstaten over microcredentials. Samen met een individuele leerrekening moeten microcredentials zorgen voor een betere invulling van een leven lang ontwikkelen voor het individu. Nederland en andere Europese lidstaten gaan hiermee aan de slag!

Microcredentials certificeren de leerresultaten van kleine leerervaringen, zoals een korte cursus of (delen van een) opleiding. Het is een flexibele en efficiënte manier om mensen te ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties.

De vraag uit de arbeidsmarkt naar kleine certificeerbare eenheden wordt steeds groter. Het NCP NLQF krijgt regelmatig de vraag of het mogelijk is om deze kleinere eenheden in te laten schalen in een van de 8 niveaus van het NLQF. Zodat ook kleine eenheden voor om- en bijscholing waarde hebben en vergelijkbaar zijn. Dit kan maar vaak maken kleinere eenheden al onderdeel uit van een ingeschaalde kwalificatie. Zijn er alternatieven om kleinere eenheden op een meer passende wijze te valideren? Dit is mogelijk door middel van een microcredential. Microcredentials zijn complementair aan het NLQF. Met het NLQF laat het je niveau zien van een kwalificatie, via een microcredential de omvang of het volume met een relatie naar het niveau.

Het NCP NLQF is in samenwerking met de NRTO en een aantal ingeschaalde partijen een roadmap gestart om de uitgangspunten te beschrijven voor het uitgeven van microcredentials als onderdeel van non formele of private kwalificaties. Ook binnen het HO en mbo lopen er pilots. Het is van belang om ervaringen tussen de verschillende pilots uit te wisselen en af te stemmen over een eenduidige werkwijze. Momenteel voeren de betrokken partijen hierover gesprekken. Middels de pilot onderzoeken de betrokken partijen bijvoorbeeld hoe microcredentials gaan worden toegekend en de rol van werkgevers als het gaat om arbeidsmarktrelevantie.

Het NCP NLQF houdt je door middel van deze e-zines verder op de hoogte van de ontwikkelingen rondom microcredentials. Meer weten over microcredentials en de Europese ontwikkelingen rondom dit thema? Bekijk dit artikel van Neth-er.