Skip to main content

QQI conferentie 16-17 november 2023

In november 2023 vierde Ierland het 20-jarig bestaan van het National Framework of Qualifications (NFQ). Ter ere van dit jubileum organiseerde QQI workshops en een conferentie in Dublin op 16 en 17 november. Tijdens de conferentie werden verschillende  onderwerpen behandeld zoals de rol van NFQ op mondiaal niveau, innovatieve kwalificatieontwikkeling en microcredentials, integratie van het raamwerk binnen werk en beroepspraktijk, erkenning van eerder verworven kennis en de rol van academische integriteit in kwalificatiesystemen.

Behalve de break-out sessies, waren er ook een aantal keynote speakers van kwalificatieraamwerken, waaronder Padraigh Walsh van QQI (Ierland) en Grant Klinkum van NZQA (Nieuw-Zeeland). Padraigh Walsh gaf vanuit zijn rol als CEO een beschouwing over de positieve impact van het NFQ, maar richtte ook zijn blik op de toekomst en de uitdagingen die die met zich meebrengt. Ook werd gesproken over potentieel van het raamwerk om bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen rondom inclusie, kansengelijkheid en diversiteit. Grant Klinkum liet zich ook uit over de transformatieve impact van het raamwerk als het gaat om het erkennen van kennis en vaardigheden van inheemse volken. Het raamwerk heeft de potentie om sociale en culturele doelen te stimuleren. Beide keynotes stimuleerden ons om goed te kijken naar de rol en potentie van het raamwerk in de nationale onderwijscontext.

Klinkum gaf aan dat de doelen niet altijd gelijk staan aan een visie en dat die laatste zeker nodig is: “we need NQF’s to organize a facilitational role that an indigenous and globalised world needs”. Met het oog op 2024 hebben wij een activiteitenplan opgesteld waarin de focus ook ligt op doelen. Aan de start van het jaar zal het NCP dan ook eens goed naar onze visie kijken: wat kan het NLQF nog meer betekenen voor Nederland? En hoe kunnen we daarop inzetten? Wij laten ons hierin dan ook graag inspireren door deze twee, en andere sprekers van de QQI.

Als erkenning van deze mijlpaal publiceert QQI begin 2024 een rapport dat een overzicht biedt van 20 jaar NFQ, met de focus op behaalde successen en toekomst kansen, de voordelen van NFQ  vanuit verschillende perspectieven en de rol ervan in de ontwikkelingen in onderwijs en training gedurende de afgelopen twee decennia.