Skip to main content

Overzicht nationale kwalificatiekaders

Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) publiceerde een overzicht van de nationale kwalificatiekaders die er inmiddels zijn in Europa. Het gaat inmiddels om 42 NQF's! Van alle nationale kwalificatiekaders wordt aangegeven wat de reikwijdte is en hoeveel niveaus er zijn.

Overview of national qualification frameworks (PDF)