Skip to main content

NLQF voegt waarde toe aan praktijkdiploma’s

NLQF KCH

KCH  vertelde tijdens de NLQF-voorlichtingsbijeenkomst op 11 maart 2021 over de keus voor het NLQF en de aanpak van de procedure. KCH levert examenproducten aan onder andere bedrijven en brancheorganisaties voor de detailhandel en logistiek. Daarnaast ondersteunen zij bij het opstellen van prestatiestandaarden die altijd gekoppeld zijn aan het beroep en de branche. Een aantal jaar geleden koos KCH om kwalificaties in te schalen bij het NCP NLQF. Els Kranen, onderwijskundige bij KCH, geeft aan waarom. “Wij werken vooral voor mensen waarbij het mbo soms net een brug te ver is qua theorie, zij komen in de praktijk veel beter tot hun recht. Wij willen ons hard maken voor deze medewerkers door het traject dat we aanbieden extra waarde mee te geven in de vorm van een waardevol diploma. Dit is voor deze groep enorm van belang.”

Duidelijke handleidingen helpen bij inschaling

Els vertelt verder over de procedure van het NCP NLQF. “Toen wij begonnen met de aanvraag validiteit hebben wij meteen de samenwerking opgezocht met het NCP NLQF. Door gesprekken te voeren hebben wij ons goed kunnen voorbereiden op wat er op ons af zou gaan komen. Daarna zijn wij aan de slag gegaan met de duidelijke handleidingen die het NCP NLQF aanbiedt. Wanneer wij er niet uitkwamen namen we contact op met het NCP. Zo kwamen we steeds een beetje verder. Het kost tijd maar dat is oké, dat betekent dat het grondig wordt aangepakt en dat maakt het proces serieus. In totaal zijn we ongeveer een jaar bezig geweest.”
Ook bij de inschalingaanvraag heeft KCH goed kunnen werken met het heldere aanvraagformulier en de handleiding. “Toen we de examenontwikkeling en -documenten op orde hadden waren we al een heel eind.”

Betere intrede voor studenten op de arbeidsmarkt

Welke tips heeft Els Kranen voor organisaties die willen beginnen met het inschalingsproces? “Het is belangrijk dat je als organisatie goed het doel voor ogen hebt waarom je aan de slag gaat. Welke meerwaarde heeft NLQF? Voor ons is dat heel duidelijk. Studenten hebben een betere intrede op de arbeidsmarkt. En daarnaast: zoek zo snel mogelijk contact met het NCP NLQF als je plannen hebt om kwalificaties een NLQF-niveau te geven. Dat heb ik als waardevol ervaren. Het NCP denkt mee en geeft goede tips om te zorgen dat je op de juiste weg zit.

Meer praktijkverhalen?

Benieuwd geworden naar meer praktijkverhalen? Meld je aan voor een volgende voorlichtingsbijeenkomst op 19 april of 8 juni (zie agenda)! Of lees verder op onze site:

NLQF van meerwaarde voor modules in de metalektrobranche

NLQF voegt waarde toe aan bedrijfsopleiding binnen Bernhoven Ziekenhuis

NLQF biedt onafhankelijke waardebepaling voor horecaonderwijs

NLQF nuttig instrument voor HR

Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo?

Civiele erkenning via NLQF is enorm belangrijk