Skip to main content

NLQF voegt waarde toe aan bedrijfsopleiding binnen Bernhoven

Wat doe je als je merkt dat medewerkers niet in aanmerking komen voor doorstromen naar een andere functie binnen de organisatie of om te voldoen aan landelijke ontwikkelingen? Niet omdat ze dat niet in zich hebben, maar omdat ze in die andere functie kennis en vaardigheden nodig hebben waarover ze nodig niet beschikken. Dan zoek je naar oplossingen. Dat deed Sjan van Roosmalen (manager zorgopleidingen Bernhoven). Zij koos voor inschaling van de bedrijfsopleiding in het NLQF-register. Het Nederland Kwalificatieraamwerk NLQF maakt opleidingsniveaus vergelijkbaar.

De voorgestelde wetswijziging Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG II) zorgde voor een uitdaging voor verpleegkundigen die voor 2012 afgestudeerden of een mbo-opleiding en bedrijfsopleidingen hebben gevolgd. De gedachte achter het voorstel was dat de toekomstige zorgvraag complexer wordt en er een duidelijker onderscheid moest komen tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Alleen hbo-verpleegkundigen die na 2012 waren afgestudeerd konden zich direct als regieverpleegkundige registreren. Hoewel de wetswijziging sinds oktober 2019 van de baan is, wordt de opleiding 'Leiderschap en ontwikkeling voor regieverpleegkundigen' nog steeds ingezet om toekomstig regieverpleegkundigen de tools aan te reiken die zij nodig hebben om die functie uit te voeren.

Van regulier onderwijs naar NLQF

Sjan van Roosmalen wachtte niet af maar ging met de inhoud van het interne scholingstraject onder haar arm in gesprek met de hogeschool. Daar werd ze doorverwezen naar het contractonderwijs dat er op dat moment niet voor open stond. “In mijn zoektocht naar erkenning van onze bedrijfsopleiding dook de term NLQF meerdere malen op. Ik dacht in eerste instantie dat NLQF vooral voor grotere instellingen was bedoeld en dat we als ziekenhuis geen NLQF-inschaling konden aanvragen.” Maar het tegendeel bleek waar. “Het betekende wel dat we als ziekenhuis ook de status van opleidingsinstituut moesten krijgen. Je moet van alles optuigen om dat voor elkaar te krijgen. Daar hebben we wel ondersteuning in gezocht.”

En met resultaat: als eerste ziekenhuis in Nederland heeft Bernhoven voor het interne scholingsprogramma ‘Leiderschap en ontwikkeling voor regieverpleegkundigen’ het NLQF 6 niveau gekregen. "Destijds was de insteek dat niet alleen onze hbo-opgeleide verpleegkundigen maar ook de mbo/inservice-opgeleide verpleegkundigen met CZO-erkende vervolgopleidingen via het eigen scholingsprogramma toegang zouden krijgen tot het register van regieverpleegkundige. Dit betekent dat een grote groep verpleegkundigen in Bernhoven met een verpleegkundige vervolgopleiding zich kan ontwikkelen tot regieverpleegkundige, zonder daarbij een verkorte hbo-v te hoeven volgen. Ook nadat het besluit werd genomen dat de Wet BIG II niet doorgaat en er dus geen apart register voor regieverpleegkundigen komt, houden we vast aan de lijn om die verpleegkundigen te scholen. Vanaf 2020 laten we ook verpleegkundigen met een aantal andere vervolgopleidingen toe. Het niveau van de opleiding gelijk is aan het bachelor (hbo) niveau. Dit is uniek en in geen enkel ander ziekenhuis mogelijk."

Doorstroming

Behalve een mooie primeur geeft het scholingstraject ook zichtbaar resultaat in ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep. “Er was binnen onze organisatie een verpleegkundige die al 25 jaar in het vak zat waarvan de leidinggevende inschatte dat de opleiding de betreffende medewerker waarschijnlijk niet veel zou opleveren. Maar deze medewerker is door het scholingstraject opnieuw geprikkeld en tot bloei gekomen. Dit laat zien dat een leven lang leren echt van toegevoegde waarde is. Daarnaast hebben we gemerkt dat het scholingstraject winst oplevert in de organisatie zelf. Verpleegkundigen merken dat de problemen waar zij tegenaan lopen ook op andere afdelingen spelen. Dat maakt de lijntjes korter in het ziekenhuis.”

 Werving

“We zijn hierdoor een aantrekkelijke werkgever voor verpleegkundigen. Zowel mbo- als hbo-opgeleide verpleegkundigen worden in hun kracht gezet. Het helpt om talenten en kwaliteiten optimaal te benutten en daardoor leveren mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen samen de kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg die nodig is. Het NLQF voegt daarin zeker waarde toe. We hebben ontwikkelpaden voor verpleegkundigen. Het is een andere manier om naar opleidingen en opleidingsniveaus te kijken. Daarnaast sluit het Nederlandse NLQF ook mooi aan op het Europese kwalificatieraamwerk (EQF).”

Geïnteresseerd in NLQF voor werving en scholing?

Ben je na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden wat NLQF nog meer kan betekenen op het gebied van arbeidsmobiliteit en werving (in tekortsectoren)? Meld je aan bij onze gratis webinar op 22 maart van 12.00-13.00 uur, speciaal voor werkgevers en HR professionals.
Behalve Tijs Pijls (directeur NCP NLQF) neemt ook Sjan van Roosmalen je mee in de toegevoegde waarde van NLQF. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. Dus waar wacht je nog op? Meld je aan!

Hier aanmelden