Skip to main content

NLQF nuttig instrument voor HR

Hoe vind je die ene perfecte kandidaat tussen al die totaal uiteenlopende reacties? Hoe zorg je überhaupt voor voldoende geschikte kandidaten voor je vacature? Dit is een continue uitdaging voor alle HR-managers. Het start bij het werving- en selectieproces: hoe doorgrond je kwalificaties, nationaal of internationaal behaald, informele of non-formele opleidingen, cursussen en trainingen die genoemd staan op een CV? En hoe beoordeel je ze? Het NLQF biedt handvatten hierbij. Maaike van Rijswijck, HR-manager bij onderwijskundig advies- en onderzoeksbureau CINOP in Den Bosch, vertelt hoe het benoemen van het NLQF-niveau in vacatureteksten de HR- medewerkers helpt.

Maaike van Rijswijck b

Maaike van Rijswijck: ‘Tegenwoordig zijn er, naast alle kwalificaties die door de overheid gereguleerd worden, ook veel kwalificaties die door branches zelf worden aangeboden. Het is dan heel fijn als je een kader hebt waarmee je niveaus met elkaar kunt vergelijken. Maar ook bij internationale organisaties waar veel mensen met verschillende achtergronden in dienst zijn, is het NLQF als betrouwbaar kader erg waardevol.’


 NLQF in vacatureteksten en CV’s


Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is gebaseerd op het Europese kwalificatieraamwerk EQF. Het NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen, en de juiste scholing aanbieden aan hun werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn, en opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen.

Volgens Maaike van Rijswijck heeft het veel voordelen om het NLQF-niveau te benoemen op CV’s en in vacatureteksten. ‘Wij noemen het NLQF-niveau in vacatures zodat we niet te smal werven op vooropleiding. Ervaringen die mensen meenemen vinden wij namelijk ook belangrijk. Werk- of leerervaringen kunnen ook kennis en vaardigheden omvatten die wij willen terugzien voor een functie. Omdat er een niveaubepaling vastzit aan NLQF kunnen we CV’s makkelijker naast elkaar leggen, waardoor wij als HR meer zekerheid hebben dat we de juiste persoon kiezen. Ik denk dat NLQF vooral ook voor beroepen met branche-opleidingen een grote meerwaarde kan hebben, het niveau is daarbij namelijk niet altijd duidelijk.’


Vermeld NLQF op de site


Het NLQF is nu vooral bekend bij particuliere opleiders die hun kwalificaties willen laten inschalen in het NLQF om ze vergelijkbaar te maken en zo meer duidelijkheid te verschaffen over het niveau. Maar voor werkgevers is het NLQF erg waardevol als middel om de juiste mensen aan te nemen en ook om gericht scholingsbeleid te ontwikkelen. Het maakt kwalificaties vergelijkbaar; binnen Nederland en ook internationaal. Maaike van Rijswijck: ‘Als een werkzoekende zijn NLQF-niveau niet gebruikt aan de voorkant zal een HR-medewerker er in mindere mate mee te maken krijgen. Daarom zetten we het gebruik van NLQF bij CINOP expliciet op de site. Zo zullen meer werknemers het gaan toepassen. Hoe meer organisaties NLQF gebruiken bij de werving van personeel hoe beter we mensen op de juiste plek krijgen!’

CINOP meldt het volgende over NLQF op www.cinop.nl:

 Tekst NLQF cinopsite


NLQF bekender

Wat de bekendheid van NLQF betreft: op dit moment is er een wet in voorbereiding die het NLQF een wettelijke basis gaat geven. Als het zover is zullen alle door de overheid erkende diploma’s worden voorzien van een NLQF-niveau. Daarnaast vragen steeds meer private opleiders een NLQF-niveau aan voor hun kwalificaties zodat zij in het NLQF-register komen. En de opname van NLQF in de STAP-regeling (Stimulans ArbeidsmarktPositie) zal zeker ook gaan bijdragen aan meer bekendheid van het NQLF. Met de STAP-regeling kunnen zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 gebruik maken van een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling. Het budget kan onder meer worden gebruikt voor opleidingen die zijn ingeschaald in het NLQF.

Schema NL 2020 Print 01092020