Skip to main content

NLQF van meerwaarde voor modules in de metalektrobranche

logo VTB

De Vereniging Technische Bedrijfstakscholen (VTB) heeft nu 9 van de geplande 12 kwalificaties ingeschaald in het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Onlangs werden de eerste diploma’s uitgereikt met een NLQF-niveau! Richard Baauw van Vereniging Technische Bedrijfstakscholen vertelt over de beweegredenen voor inschaling in het NLQF en wat het uiteindelijk oplevert. 

NLQF maakt deelnemers trots

“Wij zijn een praktijk-onderwijsinstelling en werken samen met een aantal roc’s. De VTB voorziet in de behoefte aan gekwalificeerd personeel voor de metaal- en elektrotechnische industrie. Het gaat om het opleiden van mbo-leerlingen in de BBL richting met een volledig opleidingsprogramma en om-, her- en bijscholing van zittend personeel middels het aanbieden van onderdelen (modules) van de opleiding. Door deze modules (kwalificaties) van onze opleidingen van een NLQF-niveau te voorzien, geven wij voor dat onderdeel een erkenning mee aan de deelnemer. Daardoor zijn zowel wij als de deelnemers onderscheidend” vertelt Richard. De afronding vindt plaats met een onafhankelijk afgenomen examen en de toevoeging van het NLQF zegt echt iets over het eindniveau. Het is meer waard dan alleen maar een bewijs van deelname dat je kan behalen bij een cursus.” Richard legt uit dat dit ook meteen de meerwaarde voor een deelnemer verklaart. “Het feit dat je een erkend diploma behaalt wat ook nog eens erkend wordt in het buitenland geeft aan dat het een serieus diploma is. Wij merken dat het ook een stukje trots aanspreekt bij de deelnemers. Wij proberen de modules van de kwalificatie dan ook zo in te richten dat een zo breed mogelijk publiek kan deelnemen, dus ook bijvoorbeeld zij-instromers en herintreders. Na het behalen van een diploma is het werk- en denkniveau duidelijk aangetoond.”

Werkgevers krijgen meer inzicht

Ook werkgevers zijn geholpen met medewerkers die een NLQF-ingeschaalde kwalificatie behalen. Richard noemt het een stuk kwaliteitsborging. “Het maakt duidelijk wat iemand al kan geeft inzicht in hoe iemand kan doorgroeien. Je kunt de leer- en ontwikkelmogelijkheden goed laten aansluiten bij het huidige niveau om iemand verder te brengen in zijn of haar loopbaan.”

Er ligt volgens Richard potentie in het NLQF om nog meer positieve invloed te hebben bij werkgevers. “Wanneer zowel werkgevers en werknemers vaker geconfronteerd zullen worden met het NLQF zal de dialoog op gang komen. Zoals bij de mbo-certificaten in het formele onderwijs: als er veel aandacht voor is gaan partijen ook de meerwaarde voor zichzelf zien.”