Skip to main content

NLQF helpt werkgevers bij Leven Lang Ontwikkelen

Steeds meer branches en sectoren kiezen voor het NLQF als niveau-aanduiding op branche- of bedrijfsdiploma’s. Denk hierbij aan CBL (levensmiddelen), ProVoet (voetverzorging), ANBOS (uiterlijke verzorging), CZO (zorg), KCH (detailhandel), RAS (schoonmaak), SVH (horeca), SVGO (bouw), VTB (metalectro), VAPRO (proces- en maakindustrie), NVVB (burgerzaken) en NOC*NSF (sport).

Wat maakt dat zij kiezen voor NLQF?

Wat is de toegevoegde waarde voor werkgevers en werknemers?

Gertrud van Erp (beleidssecretaris VNO-NCW en MKB-Nederland), Gideon Verhoeven (bestuurslid en opleidingsadviseur bij SVGO-Gaan in de Bouw) en Henk Kemkes (algemeen directeur bij Tetrix Bedrijfsopleidingen) delen hun perspectieven.

Loopbaan van werknemer binnen Leven Lang Ontwikkelen

Opleiden in het werkveld speelt een belangrijke rol binnen Leven Lang Ontwikkelen. Gertrud van Erp licht toe: “De loopbaan van de werknemer is functie-overstijgend dus een passend leeraanbod voor zijn/haar ontwikkeling is belangrijk. Het onderwijs moet qua inhoud en qua niveau betrouwbaar zijn en NLQF kan daarbij helpen. NLQF werkt op basis van degelijke procedures en kwaliteit. Ontwikkelingen als skills en het skillspaspoort zijn mooie kansen, tegelijkertijd moet de kwaliteit, de bestendigheid  en het vertrouwen hierin van werkgevers nog blijken. Als je kijkt naar Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in Nederland zijn de volgende elementen van belang:

  1. Werknemers moeten eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt en dus LLO. Dat is nodig om langer door te kunnen werken en vakbekwaam te blijven. Werkgevers dienen hierin te faciliteren, o.a. door voor een goede leercultuur te zorgen in het bedrijf.
  2. Financiële middelen om LLO beter mogelijk te maken. Na regelingen als STAP en SLIM moet meer worden ingezet op individuele leerrechten.
  3. Passend aanbod en maatwerk voor volwassenen om adequaat te kunnen opleiden gericht op het gewenste vakmanschap.
  4. Er is behoefte aan laagdrempelige voorlichting en advies voor mensen die met hun loopbaan aan de slag willen op basis van vragen die zij hebben zoals ‘blijft mijn beroep bestaan?’ ‘Moet ik overstappen naar een andere branche?’ Waar ben ik goed in en wat zijn mijn mogelijkheden? 

Bv. de bedrijfstakscholen kunnen functie-overstijgend een complementair aanbod bieden voor volwassenen. NLQF als instrument kan samenhang in niveau laten zien, ongeacht welke route je volgt. NLQF staat daarmee voor een betrouwbaar diploma qua niveau waarmee je je loopbaan verder kan vormgeven. NLQF kan dus loopbaanpaden mede faciliteren.”

Bouwsector: behoefte aan maatwerkopleidingen met waarde

Gideon Verhoeven vertelt over de toegevoegde waarde van het NLQF voor de bouw. “Kleine opleidingen verdwijnen uit het reguliere stelsel en er komen steeds meer zij-instromers met specifieke opleidingsbehoefte passend bij de vraag van de werkgevers. Hiervoor zijn maatwerkopleidingen nodig, bijvoorbeeld in een modulaire opzet. De bedrijfstakscholen kunnen hier goed in voorzien en hebben een eigen aanbod ontwikkeld op de vraag van de zij-instromers. Scholing wordt gestimuleerd door middel van een diplomabonus. Dat is nu alleen nog voor BBL trajecten, maar we zien ook kansen voor NLQF ingeschaalde opleidingen. NLQF geeft waarde mee aan werknemers. Daarvoor is een goede samenwerking met het ROC belangrijk.”   

Metaalsector: behoefte aan diploma van waarde

Henk Kemkes herkent het verhaal van Gideon voor zijn branche: de metaalbranche. “Ook in onze branche verdwijnen kleine opleidingen. Veel zij-instromers vinden geen passende opleiding vanuit het reguliere aanbod. Met de bedrijfstakscholen wordt hierop ingespeeld door deelnemers een passende opleidingsroute te bieden. Een bedrijfstakschool is een samenwerking tussen bedrijfsleven en het reguliere onderwijs zonder winstoogmerk die in handen zijn van bedrijven. Wij hebben als doel om te voldoen aan de behoefte aan gekwalificeerd personeel voor de sector (kwantitatief en kwalitatief). Een diploma van waarde dat herkend en erkend wordt, is belangrijk. Daarnaast is het NLQF een belangrijk instrument om LLO te structureren. Afstemming met het reguliere onderwijs is hierin van belang. Door LLO samen op te pakken en te structureren bied je volwassenen een breed pakket aan mogelijkheden. Vereniging Technische Bedrijfstakscholen heeft daarom voor het NLQF gekozen. Nu is het zaak om meer bekendheid aan de kracht van het NLQF te geven. Het zou mooi zijn als we dat als branches gezamenlijk doen.”