Skip to main content

NLQF helpt werkgevers bij leven lang ontwikkelen

In dit webinar spraken het NCP NLQF, de FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) en het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) op 27 januari 2022 over de betekenis van het Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF voor branches en bedrijven in het kader van een leven lang ontwikkelen (LLO). Eén van de conclusies: NLQF helpt bedrijven en werknemers bij de behoefte aan een flexibeler aanbod. Het webinar duurt 55 minuten en kan hierboven gratis worden teruggekeken.

 

Flexibeler scholingsaanbod met NLQF

Het NLQF is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus en opleidingen in Nederland. Uit onderzoek van NIDAP naar de impact van het NLQF blijkt dat werkgevers een kwalificatieraamwerk als het NLQF nuttig vinden. Zij kunnen met het NLQF snel en eenduidig niveaus van opleidingen met elkaar vergelijken. NLQF maakt reguliere en private kwalificaties vergelijkbaar met elkaar, zowel nationaal als internationaal. Dit draagt bij aan het aannemen van de juiste mensen met de juiste kwalificaties en het aanbieden van de juiste scholing voor personeel.

NLQF voorwaarde voor subsidieregelingen

Bijkomend voordeel is dat de overheid NLQF steeds meer meeneemt in regelingen voor scholingssubsidies. Bijvoorbeeld in de STAP-regeling waarmee mensen individueel scholingsbudget kunnen aanvragen. Ook branches nemen de NLQF-niveaus serieus. Zij kunnen met NLQF een vorm van erkenning meegeven aan branchegerelateerde opleidingen en kwalificaties. Opleidingen met een NLQF-niveau komen dus steeds vaker voor vergoeding in aanmerking.

Programma webinar

  • Inleiding over NLQF | Tijs Pijls, Programmadirecteur Nationaal Coördinatiepunt NLQF
  • Wat is de waarde van het NLQF vanuit brancheperspectief? | Hanneke Ackermann, programmamanager onderwijs en arbeidsmarkt bij FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie)
  • Wat zijn de voordelen van het NLQF voor werkgevers? | Jules van Well, manager personeel en organisatie CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)
  • Discussie met inleiders en deelnemers over de betekenis van het NLQF

Lessons learned

  • Vaak is er in de technologische industrie geen behoefte aan het halen van een heel diploma, niet bij de bedrijven en ook niet bij de werknemers. Wel is er behoefte aan het gericht aanleren van bepaalde skills op een geborgd niveau. Denk aan het niveau van kennis, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, probleemoplossende en informatievaardigheden. Aan die behoefte komt men in de technologische industrie tegemoet met de NLQF-ingeschaalde modules.
  • Ook de supermarktbranche heeft behoefte aan flexibiliteit bij het opleiden van mensen. De waarde van het inschalen van NLQF zit bij de supermarktbranche vooral in de standaardisatie van niveaus. Voor het verbreden van het opleidingsaanbod werkt de branche intensief samen met roc’s en hbo-instellingen. Maar in toenemende mate zien zijn er private opleidingen, denk aan e-academies met eigen bedrijfsleergangen. Alle supermarkten beschikken daar inmiddels wel over. Het aanbod moet wel gestandaardiseerd zijn en de borging van de niveaus moet goed geregeld zijn. Anders is het niet te managen met de enorme aantallen werknemers in de supermarktbranche. Ook verhoogt NLQF het civiel effect. Juist voor de medewerkers op niveaus 1 t/m 4 is een logo dat civiel effect uitstraalt heel belangrijk.