Skip to main content

NLQF geeft mensen meer mogelijkheden

Sportkoepel NOC*NSF heeft sinds 2014 zeven kwalificaties laten inschalen in het NLQF. Na zes jaar vindt bij NLQF altijd een herbeoordeling plaats om de kwaliteit en het ingeschaalde niveau van kwalificaties te borgen. NOC*NSF heeft kortgeleden zo’n herbeoordeling doorlopen. Jan Minkhorst, programmamanager van clubkaderontwikkeling, vertelt hierover. Ook gaat hij in op de meerwaarde van het NLQF voor werknemers.

Herbeoordeling dwingt tot reflectie en kijken naar de toekomst

“Toen pas geleden de NLQF-inschalingstermijn voor validiteit en een aantal van onze ingeschaalde kwalificaties afliep, werd het tijd om goed om terug te kijken. De herbeoordeling van de validiteit en de kwalificaties helpt hier goed bij. De herbeoordeling bestaat uit een aantal duidelijke vragen die je dwingen om systematisch na te denken over veranderingen in leeruitkomsten en examinering”, vertelt Jan Minkhorst. “Je controleert in feite of je nog steeds aan een bepaalde kwaliteit voldoet en het niveau hebt gewaarborgd. Daarnaast helpt het om te kijken naar de toekomst. Wij hebben nu zeven inschalingen. Misschien komt er nog een kwalificatie trainer-coach op niveau 6 bij. Er werken namelijk een heleboel trainer-coaches op dit niveau in Nederland en ook in het buitenland. Het zou logisch zijn om deze toe te voegen omdat we op dit niveau echt de meerwaarde zien; zowel voor uitwisseling naar het buitenland als voor de borging van het niveau binnen Nederland.”

NLQF maakt internationaal werken beter mogelijk

“Je wil weten waar de Nederlandse sport qua kwalificatieniveau staat, niet zozeer voor onszelf maar vooral voor de aangesloten sportbonden. Welke waarde hebben de opleidingen die zij aanbieden? Wat is er al goed en wat kan er beter? Het is onze taak als koepel om dit in één keer goed voor de bonden te regelen. Zowel voor de kwaliteitsborging als voor het uitwisselen van ervaring en kennis.”
De betekenis van het NLQF is voor de partijen in het werkveld wel verschillend benoemt Jan. “Sommige bonden vinden het heel interessant, andere bonden zoals de KNVB hechten meer waarde aan een keurmerk van de UEFA. De meerwaarde hangt af van hoe het Europees georganiseerd is. Bij sporten die minder overkoepelend zijn zie je dat zij meer waarde hechten aan het NLQF. Deze hebben bijvoorbeeld aangegeven graag de kwalificatie instructeur in te laten schalen op niveau drie en vier. Deze kwalificaties zijn inmiddels opgenomen in het NLQF-register. Dit vanwege de Europese gelijkstelling, want de instructeur-kwalificaties komen eigenlijk voor 80 procent overeen met de trainer-coach- kwalificaties. Het verschil zit in wedstrijdsporten. Wanneer bijvoorbeeld een ski-instructeur uit Nederland een seizoen in Oostenrijk wil werken is een trainer-coach-kwalificatie niet voldoende. Een instructeur-kwalificatie met uitwisselbaar NLQF-niveau geeft echter wél toegang om aan de slag te gaan. En andersom maakt NLQF het mogelijk voor de bonden om te bepalen aan welk niveau een trainer-coach of instructeur uit het buitenland in Nederland moet voldoen. Hierdoor verloopt het gesprek makkelijker voor de sportbonden en staan de neuzen dezelfde kant op.”