Skip to main content

NLQF biedt transparantie en houvast voor iedereen

Ria van ’t Klooster is directeur van de NRTO: de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze branchevereniging voor private opleiders heeft bijna 400 leden en is gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties. De NRTO heeft als missie het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Ze wil daartoe een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC- en examenaanbod realiseren. Hoe kijkt Ria van ’t Klooster aan tegen het NLQF?

foto RiavtKlooster

“Het NLQF geeft duidelijkheid over het niveau van opleidingen. Vanuit het perspectief van de opleiders aangesloten bij de NRTO zie ik vooral het voordeel van transparantie. Het NLQF geeft daarnaast houvast voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Het geeft mensen echt iets in handen. Opleiders willen graag communiceren wat het niveau van hun opleidingen is en dat kan met behulp van het NLQF. En niet alleen in Nederland worden opleidingen vergelijkbaar. NLQF zorgt voor een internationale niveau-aanduiding. En dat is belangrijk. Opleiders werken steeds meer over de grens. En werknemers kunnen zo ook in het buitenland laten zien wat hun opleiding waard is.”

 Stimulans aanvragen NLQF-niveau
“Ik stimuleer opleidingen die geen overheidserkenning hebben - maar wel afsluiten met een examen of toetsing - om een NLQF-niveau aan te vragen. NRTO-leden die met NLQF aan de slag willen komen sinds kort op basis van het NRTO-keurmerk in aanmerking voor een aangepaste validiteitstoets, zodat zij sneller en goedkoper  kwalificaties kunnen inschalen.”

Bekendheid
“Het NLQF heeft natuurlijk alleen betekenis voor opleiders als werkgevers en werknemers/werkzoekenden iets doen met het NLQF. Iedereen moet weten waar de NLQF-niveau-aanduiding voor staat. Dat is iets waar de overheid mijn inziens ook een rol in heeft.”

Leven lang ontwikkelen
“Het NLQF past helemaal bij een leven lang ontwikkelen. Als mensen willen opscholen, willen ze niet altijd perse een erkende opleiding helemaal volgen. Met NLQF is ook het niveau van niet door de overheid erkende opleidingen duidelijk.”