Skip to main content

NLQF biedt onafhankelijke waardebepaling

Zoals het spreekwoord zegt: ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Daarom betrekt het NCP NLQF bij de voorlichtingsbijeenkomsten graag organisaties met een NLQF-inschaling. Bij de bijeenkomst van 26 november jl. nodigden wij Hanneke Westland uit, directeur bedrijfsvoering van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Wij vroegen haar naar de redenen om kwalificaties in te schalen bij het NLQF en tips voor anderen.

Vergroten vakbekwaamheid

SVH heeft als kerndoel het vergroten van de vakbekwaamheid in de horeca. Samen met partners uit het horecaonderwijs en bedrijfsleven ontwikkelt SVH (digitale) leermiddelen en lesmethodes voor het (mbo-)onderwijs, opleiders en ondernemers. SVH waarborgt kennis door het afnemen van examens en geeft inzicht in het opleidingsaanbod voor de horeca. SVH levert een bijdrage aan de aansluiting van het horecaonderwijs op het bedrijfsleven, draagt bij aan vernieuwing en vergroot de vakbekwaamheid in de branche. De SVH heeft sinds 2019 vier kwalificaties ingeschaald in het NLQF.  Hanneke Westland:  ‘We hebben besloten om te gaan inschalen in het NLQF omdat wij graag een onafhankelijke waardebepaling wilden toevoegen aan onze kwalificaties. Het NLQF-niveau staat op onze diploma’s geeft aan dat de kwaliteit geborgd is en dat heeft toegevoegde waarde voor de klant.'

Internationale doorstroom

Daarnaast is er in de horecasector veel sprake van internationale doorstroom. 'Voordat we met het NLQF werkten moesten wij voor ieder persoon met een diploma die in het buitenland ging werken een waardeprocedure uitvoeren. Omdat het NLQF gekoppeld is aan het EQF hoeft dit niet meer, binnen Europa is met het NLQF-niveau op het diploma duidelijk wat dat diploma waard is.’

Waarde toekennen aan eindresultaat

Hanneke noemt ook de meerwaarde voor de examenkandidaat van de SVH. ‘Wij hebben geen CREBO-nummer; daardoor kunnen wij alleen de vaktechnische onderdelen van het kwalificatiedossier toetsen. Zo kunnen we vakbekwame mensen behouden die in het mbo struikelen over vakken zoals rekenen of Engels. Met NLQF kunnen we waarde toekennen aan het eindresultaat los van de weg ernaartoe.’

Tips

De volgende tips kan Hanneke meegeven aan organisaties die willen gaan inschalen. ‘Je leert als organisatie veel van het proces van de NLQF-aanvraag. Je kunt een grote slag maken in kwaliteit en kijken naar processen die intern misschien nog niet duidelijk genoteerd zijn. Een van de beste tips die ik kan geven is gebruik de lijsten en handreikingen van het NLQF als leidraad, dit biedt structuur. Daarnaast hebben wij bij twijfel op welk punt in het proces dan ook kort geschakeld met het NCP NLQF. We vroegen dan of we op de goede weg zaten of leverden conceptstukken aan, daardoor ging de inschaling vrijwel vlekkeloos. Het klusteren van informatie kost echt wel tijd, maar dat betaalt zich later alleen maar terug. Voor zowel onze examenkandidaten als voor onszelf als organisatie bij een volgende inschaling.’