Skip to main content

NLQF als instrument om professionals en studenten te waarderen

Jeanne Derks van HAN VDO en Marieke Gervers van Stichting sQuare vertelden in het NLQF-webinar waarom ze een paar jaar geleden kozen voor NLQF. De meerwaarde is voor hen in elk geval dat NLQF de waaier van mogelijkheden verbreedt via vakmanschapsleerlijnen of specialisaties en dat het een verdere stimulans is van Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Stichting sQuare is ontstaan vanuit de drive om mensen met een mbo-4 diploma en een aantal jaren werkervaring in de creatieve sector verder op weg te helpen bij bijvoorbeeld het runnen van een eigen onderneming. Zij ontwikkelde kwalificaties op niveau 5 om in te spelen op de behoefte van de doelgroep.

HAN VDO heeft verschillende contractactiviteiten die gericht zijn op specialisatie en verbreding van verschillende gebieden in zorg en welzijn. Werkenden in zorg en welzijn kunnen bij HAN VDO terecht voor bijvoorbeeld de Sociaal Psychisch Verpleegkundige op NLQF 6 niveau. HAN VDO heeft inmiddels 9 kwalificaties ingeschaald, allen op NLQF-niveau 6.

Meerwaarde borging processen en opbouw kwalificatie

Jeanne vertelt dat zij na inschaling van de eerste kwalificatie merkte dat ze echt kritisch heeft kunnen kijken naar de borging van processen en de opbouw van de kwalificatie. Dat heeft tijd gekost, maar ook erg veel opgeleverd. Dat is van veel meerwaarde geweest en nu nog voor de kwalificaties, die net zijn ingeschaald of nog worden ingeschaald.

Kandidaten nemen hun casuïstiek en vraagstukken van het werk mee en kunnen hier direct mee aan de slag. De kwalificaties zijn echt gerelateerd aan specialisaties en verbreding van de praktijk. Door dit te kunnen waarderen met NLQF 6, geeft extra meerwaarde

Verder ontwikkelen

Marieke geeft aan dat Stichting sQuare als opleider van niveau 5, niet zijnde Associate Degree (AD), in gesprek is met andere stakeholders zoals het Hoger Onderwijs. Het biedt kandidaten die een niveau 5 kwalificatie bij Stichting sQuare afronden naast de inhoudelijke kennis en vaardigheden gericht op vakmanschap, ook mogelijkheden om bijvoorbeeld verder te ontwikkelen naar een AD of HBO-opleiding. Het zet enerzijds de doelgroep in hun kracht om vaardigheden in hun professie verder te ontwikkelen, anderzijds stimuleert het dus een Leven Lang Ontwikkelen.

Vervolg

De 55 deelnemers aan het webinar kwamen uit mbo, ho en van universiteiten. Naast het gesprek met Jeanne en Marieke kregen zij ook een presentatie van Tijs Pijls over wat NLQF is, hoe de procedure eruit ziet en met welke uiteenlopende redenen organisaties een NLQF-inschaling doen. Met ruim 207 ingeschaalde kwalificaties en een wet NLQF die in gang is gezet en waarschijnlijk in 2024 in werking treedt, genoeg stof om later dit jaar nog een keer een webinar te organiseren.