Skip to main content

Modulair opleiden in de bouw met NLQF-ingeschaalde kwalificaties

Afgelopen april namen de eerste drie deelnemers hun deelvakbekwaamheidsbewijs in ontvangst voor het succesvol afronden van hun leerloopbaanpad in de bouw. Twee van hen volgden het leerloopbaanpad Timmeren Ruwbouw, de derde het leerloopbaanpad Basis Metselwerk. In mei kregen nog eens vier deelnemers hun deelvakbekwaamheidsbewijs. Deze zeven deelnemers volgden NLQF-ingeschaalde modulaire leerroutes die het mogelijk maken om versneld én duurzaam opgeleid te worden. Sandra ter Maat - bestuurder bij FNV sector Bouwen en Wonen - vertelt over de modulaire aanpak en waarom er gekozen is voor NLQF.

Foto deelnemers leerloopbaanpad bouw

Drie van de deelnemers van het leerloopbaanpad met hun deelvakbekwaamheidsbewijs

Sandra ter Maat: “De sector kampt met een tekort aan werknemers. Er is heel veel werk in de bouw, denk alleen al aan de noodzakelijke woningbouwopgave voor de komende jaren. Met alleen de studenten uit het initieel beroepsonderwijs kan die bouwopgave niet gerealiseerd worden. Het totaal aantal studenten wordt kleiner, waardoor de vijver waarin we vissen ook steeds kleiner wordt. De sector zoekt daarom ook naar andere doelgroepen zoals zij-instromers. Om deze groep aan te spreken zijn opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden natuurlijk belangrijk. Het gaat voor deze groep veelal om post-initieel onderwijs, vandaar dat de keuze voor werken met vakgerichte modules voor de hand lag. De beoogde deelnemers, volwassenen van 23 jaar en ouder zijn met name zij-instromers, om- of bijscholers, uitkeringsgerechtigden en statushouders. Door hen modulair op te leiden kunnen ze eerder bij een werkgever aan de slag. Binnen het gekozen leerloopbaanpad volgen deelnemers afzonderlijke modules. In het geval van Timmeren Ruwbouw zijn dat funderingen, opgaand werk en dakwerk. De volgorde en de doorlooptijd van de modules is af te stemmen op de situatie in de praktijk bij de werkgever en het leertempo van de deelnemer.”


Vanwaar de keuze voor het NLQF?

“De sector vindt het belangrijk dat de geboden opleidingstrajecten civiel effect hebben en waarde hebben op de arbeidsmarkt. Met NLQF heb je een goed instrument om de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast heb je met NLQF ook een Europese standaard. Opleidingsorganisatie Stichting Gaan in de bouw  was al NLQF gevalideerd en werkte al met NLQF-ingeschaalde opleidingen. Vandaar dat we de keus hebben gemaakt om met hen samen te werken.”


Hoe is het inschalingstraject ervaren?

Stichting Gaan in de bouw is erg te spreken over de hulp vanuit het NCP NLQF. Door de eisen die gesteld worden aan zowel de validering van de organisatie als de inschaling van kwalificaties in het NLQF, werk je tijdens het validerings- en inschalingsproces tegelijkertijd aan verbetering van de eigen processen. Je maakt een kwaliteitsslag. Het kost wat, maar je krijgt ook wat.”


Wat levert het op voor de deelnemers?

“Succesvol afgeronde modules leveren de deelnemer een branchecertificaat op. Een succesvol afgeronde leerroute - bestaande uit meerdere modules - leidt tot een deelvakbekwaamheidsbewijs. En een succesvol afgeronde opleiding - opgebouwd uit meerdere leerroutes - leidt tot een vakbekwaamheidsbewijs. En dat alles NLQF ingeschaald. Daarmee kunnen ze aan de slag op de arbeidsmarkt en/of ervoor kiezen om door te leren in het vak. Een aantal deelnemers dat inmiddels hun deelvakbekwaamheidsbewijs heeft behaald is ingestroomd in een regulier BBL-traject of is aan de slag in de sector. Je merkt dat mensen enthousiast worden en zich gestimuleerd voelen om zich verder te ontwikkelen.”


Vervolg

De 6 modules van de leerloopbaanpaden, Timmeren Ruwbouw (3) en Basis Metselwerk (3) zijn NLQF ingeschaald. Deze modules kwamen tot stand binnen een pilot. De pilotfase is nu afgelopen en CAO-partijen hebben besloten om verder te gaan met het ontwikkelen van nieuwe modulaire opleidingen/leerloopbaanpaden voor de sector Bouw & Infra.


Initiatiefnemers

De initiatiefnemers voor deze leerloopbaanpaden zijn werkgevers- en werknemersorganisaties in de Bouw & Infra in samenwerking met Concreet Onderwijsproducten. De pilot is in samenwerking met een aantal opleidingsbedrijven uitgevoerd. De modules zijn ondergebracht bij Stichting SVGO Gaan in de bouw en kunnen op verschillende plaatsen in Nederland worden gevolgd.