Skip to main content

Met NLQF optimaal inspelen op ontwikkeling eigen werknemers

Steeds meer bedrijven, branches en sectoren zoeken naar manieren om opleidingen te ontwikkelen die optimaal inspelen op de ontwikkeling van eigen werknemers. Zij hebben behoefte aan flexibiliteit in het onderwijs voor volwassenen. Zo ontwikkelde Bernhoven Ziekenhuis een opleiding met NLQF-niveau 6 die écht bijdraagt aan verbeteringen op de werkvloer. Tijdens ons NLQF-webinar voor HR-professionals en werkgevers op 22 maart jl. gingen we met Bernhoven in gesprek over de waarde die NLQF toevoegt aan private opleidingen: NLQF zorgt voor duidelijkheid over het niveau en voor civiel effect. Zo krijgen medewerkers een waardevol certificaat of diploma dat stimuleert om te blijven ontwikkelen!

foto Tijs Sjan

Betere functiedifferentiatie met NLQF


Sjan van Roosmalen (manager zorgopleidingen Bernhoven Ziekenhuis): “Er zijn verschillende opleidingsniveaus binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Voor de functie van regieverpleegkundige willen we niet alleen een papiertje, maar ook zekerstellen dat het gedrag geborgd is op hbo-niveau. Dat is nu met NLQF getoetst en aangetoond en dat maakt meer doorstroom mogelijk. Onze mensen zijn dus in staat om op hbo-niveau te werken en kunnen dit ook aantonen buiten ons ziekenhuis. Door met een eigen in het NLQF ingeschaalde bedrijfsopleiding regieverpleegkundige te werken kan Bernhoven beter invulling geven aan functiedifferentiatie binnen haar HR-beleid. Door de opleiding regieverpleegkundige pakken medewerkers steeds meer hun rol, ze zijn kritischer en dragen bij aan verbeteringen in de zorg. De regieverpleegkundige heeft een coachende en begeleidende rol naar de verpleegkundige toe. Dat leidt ertoe dat ook de verpleegkundige wordt uitgenodigd, geprikkeld om na te denken over ‘wat ik doe, hoe ik het doe, kan ik het ook anders aanpakken’. Verpleegkundigen geven aan dat zij zich hierdoor meer blijven ontwikkelen dan voorheen.”

Blijven leren noodzaak voor iedereen


“Elke organisatie en HR-afdeling is zich inmiddels wel bewust van het feit dat medewerkers zich in deze tijd een leven lang moeten blijven ontwikkelen. Er wordt vaak veel geïnvesteerd in jonge professionals, omdat die zich nog een stuk vakinhoudelijke kennis eigen moeten maken. Maar als je daarna niets meer doet kunnen mensen van halfweg 40, tegen de 50 jaar oud, de ontwikkelingen in het vak niet meer bijhouden. Daar hebben we met zijn allen iets laten liggen. We hebben mensen de ruimte gegeven om te denken: ik heb me de inhoud van het vak eigengemaakt en nu kan ik door tot mijn pensioen. De noodzaak om te blijven leren is er voor iedereen.”

Lees meer over het nut van NLQF op onze pagina voor werkgevers