Skip to main content

Met NLQF meer duidelijkheid in de sportwereld

Voor de derde keer dit jaar organiseerde NCP NLQF een voorlichtingsbijeenkomst over NLQF. Ook dit keer konden we elkaar weer fysiek ontmoeten. De bijeenkomst vond plaats op 2 juni 2022 in Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

De organisaties die deelnamen vanuit onderwijs en branches kregen allereerst uitgelegd wat NLQF in het licht van het Europese raamwerk betekent, waar het NLQF voor staat en wat het kan betekenen als instrument voor een leven lang ontwikkelen.

Daarna volgde een mooie toelichting van Rogier Beliën die namens NOC*NSF het verhaal over NLQF vertelde. NOC*NSF is met 77 aangesloten sportbonden een grote brancheorganisatie. Rogier vertelde dat nagenoeg alle sportbonden te maken hebben met trainer-coaches, opleiders, officials  en instructeurs. Hoewel de context van de sport verschillend is, komen deze profielen  en rollen wel in elke sport voor en zijn cruciaal. Dat is een belangrijke  reden waarom NOC*NSF als branche een kwalificatiestructuur ontwikkelde waarin al deze profielen en rollen terugkomen, de zogenoemde KSS.

Van daaruit liet NOC*NSF 6 kwalificaties van verschillende niveaus inschalen: Trainer-coach op niveau 3, 4 en 5, opleider op niveau 4 en instructeur op niveau 3 en 4.

De opleidingen die via verschillende sportbonden en opleiders worden aangeboden leiden daarmee op tot een NLQF ingeschaald diploma op niveau 3, 4 of 5. Op dit moment wordt de KSS herijkt en zal NLQF de herijkte  profielen opnieuw inschalen, inclusief de niveaus  1 en 2.

Na dit inspirerende praktijkverhaal werden de twee stappen van de procedure van inschaling op hoofdlijnen toegelicht. Voor meer informatie, https://nlqf.nl/inschaling.

Onder het genot van een lunchtasje konden de deelnemers nog even napraten en vragen stellen, waarna ieder naar zijn of haar werk terugkeerde.

Mocht u geïnteresseerd zijn en graag willen deelnemen aan onze voorlichtingsbijeenkomst? Dan zijn er dit jaar nog mogelijkheden: Op donderdag 15 september is de eerstvolgende mogelijkheid. Voor verdere data houdt onze agenda op de website of via linkedIn in de gaten!