Skip to main content

Met NLQF maak je iemands perspectief zichtbaar op diploma of certificaat

Circa 25 deelnemers vanuit uiteenlopende organisaties namen donderdag 8 februari deel aan de voorlichtingsbijeenkomst NLQF in Utrecht. Zo waren er non formele opleiders, brancheorganisaties, contractpoten van mbo en hbo en een auditorganisatie: allen geïnteresseerd om meer te weten te komen over NLQF als instrument voor leven lang ontwikkelen. Gerda Brummel van Hogeschool VIAA uit Zwolle vertelde aan de deelnemers over waarom zij hun kwalificaties Praktijkondersteuner Huisartsenzorg en Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg hebben laten inschalen op NLQF 5 en 6. Hogeschool Viaa biedt een breed palet aan  opleidingen. Zowel door OCW gereguleerd als post initiële opleidingen, trainingen en cursussen. De opleidingen Praktijkondersteuner en Praktijkverpleegkundige behorende bij laatstgenoemde.  

Gerda startte met een helder filmpje over de mogelijkheden die Hogeschool VIAA hun deelnemers biedt. Daarnaast vertelde ze reden waarom NLQF belangrijk is: “onze kandidaten krijgen nu zichtbaar op hun diploma wat hun perspectief is”. Ze sluit haar verhaal af met de hoop dat de branche in de toekomst haar gediplomeerde praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners ook de salariëring geeft dat recht doet aan het behaalde niveau.

Eerder heeft het NCP bijgedragen aan een podcast om meer duidelijkheid te geven over niveaus en erkenningen in de wereld van praktijkondersteuners huisartsenzorg.

Naast de algemene uitleg over wat NLQF is en hoe de procedure van inschaling gaat, gingen de deelnemers met elkaar in gesprek met de vraag wat voor ieders organisatie de overweging is om in te schalen in het NLQF. Een greep uit de opgedane inzichten: ‘je maakt het mogelijk om jongeren die voortijdig school hebben verlaten, vakgericht een sterkere positie op de arbeidsmarkt geven’. ‘NLQF is een overkoepelend niveau voor werkgevers en werknemers, zeker daar waar tekorten zijn, zoals in de techniek’. En tot slot: ‘het raamwerk NLQF met 8 niveaus zorgt voor transparantie en duidelijkheid voor iedereen’.

Wil jij ook nieuw inzichten opdoen over hoe het NLQF leven lang ontwikkelen kan stimuleren? De volgende bijeenkomst is op 6 juni. Hou onze website in de gaten om hiervoor aan te melden.