Skip to main content

Meerwaarde NLQF voor CBR

Tijdens de NLQF-voorlichtingsbijeenkomst op 27 september jl. lichtte het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toe waarom zij voor NLQF hebben gekozen en tegen welke punten zij aanliepen tijdens het proces van validiteit en inschaling.

CBR wil voldoen aan Europese richtlijn
Eveline van Oostrom van CBR lichtte toe dat examinatoren vanuit de Europese richtlijnen een EQF 3 niveau moeten bezitten. Veel sollicitanten bij het CBR hebben wel potentie, maar voldoen niet aan deze richtlijn. CBR biedt nieuwe examinatoren al wel een interne opleiding met theoretische toetsen en een praktische toets aan. Maar om te zorgen dat werknemers ook voldoen aan de Europese richtlijn, ging het CBR aan de slag gegaan met een inschaling in het NLQF.

Processen rond examinering herzien
Om kwalificaties in te kunnen schalen in het NLQF moet er eerst een validiteitstoets worden afgelegd. Om aan de validiteitseisen te voldoen moest het CBR verschillende processen rondom examinering herzien. Daarna kon de inschaling voor de kwalificatie examinator worden gestart. In totaal is het CBR voor de gehele inschaling een klein jaar bezig geweest. Hiermee is de kwaliteit en met name de onafhankelijkheid van de examinering sterk verbeterd.

Meerwaarde NLQF
Nu de kwalificatie van praktijkexaminator is ingeschaald op NLQF niveau 4, kunnen mensen zonder startkwalificatie de interne opleiding volgen om vervolgens als examinator aan het werk te gaan. Voor het starten van de opleiding wordt er wel gekeken of iemand dit niveau aan kan, maar ook mensen zonder officiële startkwalificatie komen nu in aanmerking voor deze baan. Tevens zijn bestaande examinatoren geïnteresseerd in het behalen van deze startkwalificatie. NLQF is voor het CBR duidelijk van meerwaarde! De aanpak van het CBR doet recht aan de uitgangspunten en principes van het NLQF, met name het leerwegonafhankelijke karakter en de focus op leeruitkomsten.