Skip to main content

Meer verhalen uit de praktijk

Er zijn meer dan 250 opleidingen (kwalificaties) ingeschaald in het NLQF. Zowel voor opleiders (mbo en ho, formele en non-formele opleiders, private opleiders), exameninstellingen, werkgevers en werknemers heeft dit impact. Hieronder vind je een overzicht met interviews en artikelen en lees je vanuit die invalshoek wat de betekenis of meerwaarde is van een inschaling in het NLQF.

Verhalen eindgebruiker/student

Particuliere opleiders

MBO/HO opleiders

Branches/ beroepsverenigingen

Exameninstellingen

Werkgevers

HR perspectief

Internationaal