Skip to main content

Meer ROC's en hogescholen laten private kwalificaties inschalen in het NLQF

In Profiel magazine van april lees je hoe NLQF ook ondersteunt in initiatieven in het mbo om leren voor volwassenen aantrekkelijker te maken. Coen van Hoof, directeur van NCVB bedrijfsopleidingen (onderdeel van Onderwijsgroep Tilburg) vertelt in het artikel over de keuze van NLQF: “Wij zien NLQF als een van de instrumenten om een leven lang ontwikkelen te ondersteunen. Bedrijven hebben de behoefte om voor bepaalde doelgroepen of beroepen opleiding te bieden maar die passen niet altijd in een aanbod binnen BBL of BOL. Een van de oorzaken is een grotere verscheidenheid aan doelgroep en een aangepaste behoefte vanuit bedrijven en instellingen. NLQF geeft dan wel de validatie mee van het kennen en kunnen van die persoon. Mocht de persoon het bedrijf verlaten of vervalt een functieprofiel dan is er dankzij de NLQF aanduiding wel wettelijke erkenning en biedt het handvatten voor zowel de werknemer als de werkgever.”

Lees meer