Skip to main content

Mbo kan met NLQF beter inspelen op behoefte bedrijfsleven

Op 4 november 2021 organiseerde het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen MBO de werkconferentie 'Trots en ambitieus'. Over wat er op het gebied van een leven lang ontwikkelen al is bereikt en wat de ambities zijn.  Het NCP NLQF verzorgde een workshop over flexibel aanbod met behulp van het Nationaal Kwalificatieraamwerk NLQF. 

Scholing voor volwassenen vindt op verschillende manieren plaats: functiegericht, branchegericht en meestal buiten de door de overheid gereguleerde opleidingen. Via cursorisch onderwijs gekoppeld aan een van de niveaus van het NLQF kunnen mbo-scholen beter inspelen op de behoefte van het bedrijfsleven. Dit aanbod komt bovendien in aanmerking voor de nieuwe STAP-regeling. STAP staat voor STimulans ARbeidsmarktPositie en omvat een persoonlijk ontwikkelbudget van maximaal € 1.000,- per jaar voor zowel werkenden als niet-werkenden. Hiermee kunnen mensen zichzelf doorontwikkelen.

Kortom: het NLQF is een waardevol instrument in het kader van een leven lang ontwikkelen. Getuige ook deze visuals naar aanleiding van de werkconferentie!

NLQF inrichten LLO nov2021NLQ inrichten LLO 2 nov2021

Meer over de werkconferentie 'Trots en ambitieus'