Skip to main content

LLO binnen reguliere stelsel kent grenzen

Steeds meer mbo instellingen zoeken de samenwerking met het Hbo om hun gediplomeerde vakmensen verdere professionalisering te bieden op een hoger onderwijsniveau. Alleen lopen zij vaak vast, in het kader van LLO, binnen het reguliere stelsel omdat dit zijn grenzen kent. Kaders, wetgeving, randvoorwaarden en bedrijfsvoering staan dan in de weg van een Leven Lang Ontwikkelen.

Behoefte van vakman centraal

Stichting sQuare, voortgekomen uit het practoraat Creatief Vakmanschap, richtte om deze reden een onafhankelijke private exameninstelling op. Centraal staat de professionaliseringsbehoefte en het werk van de (startende) vakman in plaats van het systeem. Een goede stap in de juiste richting; de ervaringen zijn positief! Inmiddels zijn de eerste modules met mbo- en werkveldpartners ontwikkeld, ingeschaald en uitgevoerd op NLQF niveau 5. Zodoende wordt met privaat onderwijs en NLQF een brug geslagen tussen formeel onderwijs en de arbeidsmarkt.

Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleinen

Tijdens de ‘spot on’ sessie van het festival ‘Ontwikkeling telt’ lieten Marieke Gervers van sQuare en Tijs Pijls van het NCP NLQF zien dat het mogelijk is om vakmensen te stimuleren voor LLO door buiten de gebaande paden te treden. Hoe zij dit doen? Stichting sQuare heeft het doel om in co-creatie met het beroepsonderwijs, overheden en het werkveld op innovatieve wijze de leerlijn voor vakmensen te versterken en te verlengen. Met eigen modules op NLQF niveau 5 wordt gewerkt om de ontstane mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen. Voorbeelden van eigen initiatieven zijn de oprichting van onze private exameninstelling en de ontwikkeling van hogere onderwijs modules voor vakmensen. Mbo vakscholen en organisaties kunnen deze aanbieden op hun eigen locatie.

Het NLQF faciliteert de noodzakelijk brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt door de niveaus van diploma’s (formeel en non formeel) vergelijkbaar te maken.