Skip to main content

Keurmerk CPION goedgekeurd voor validiteitstoets NLQF

Wil je een opleiding of kwalificatie laten inschalen in het NLQF, dan doorloop je een aantal stappen. Welke stappen dat zijn hangt af van de situatie. Veel organisaties die werken met het NLQF hebben al een keurmerk. Daar houden we rekening mee bij onze procedure. Vanaf 1 november 2021 kunnen ook opleiders in het bezit van een CPION-keurmerk dit als basis laten gelden voor een NLQF-validiteitstoets. CPION is het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

logo keurmerk cpion

Nederland kent een enorm aanbod aan bedrijfs- en beroepsopleidingen, gericht op de her-, na- en bijscholing voor allerlei sectoren op de arbeidsmarkt. Het zijn opleidingen voor afgestudeerden met minimaal een vooropleiding op mbo-, hbo-, academisch niveau of voor mensen met een vergelijkbaar werk- en denkniveau op basis van enige jaren werkervaring. Deze post-initiële opleidingen worden zowel verzorgd door zowel contractafdelingen van de reguliere onderwijsinstellingen als door particuliere opleidingsinstituten. Aangezien iedere aanbieder van opleidingen in Nederland zijn opleidingen kan voorzien van het onbeschermde predicaat ‘post-mbo’, ‘post-hbo’ of ‘post-academisch’ is het aanbod erg ondoorzichtig geworden. Voor de afnemer is kwaliteit en niveau vaak niet gegarandeerd.

Om aan deze ongewenste situatie een eind te maken biedt CPION de mogelijkheid om een opleiding op inhoud en niveau te toetsen. Bij positief resultaat ontvangt de betreffende opleiding het kwaliteitspredicaat Registeropleiding. CPION heeft een omvangrijk bestand aan PostMBO-, PostHO-, PostHBO- en PostWO-Registeropleidingen, evenals getoetste opleidingen die in het kader van permanente educatie gevolgd kunnen worden.

Aangepaste validiteitstoets met CPION-keurmerk

De NLQF-validiteitstoets is voorwaardelijk voor het kunnen indienen van kwalificaties voor een NLQF-niveau. Organisaties die het keurmerk CPION hebben, komen in aanmerking voor een speciale variant van de validiteitstoets. Deze toets is minder intensief als de uitgebreide validiteitstoets en daarom goedkoper. De kosten bedragen € 2.000 euro in plaats van € 7.500 euro.

Voordelen NLQF

Inschaling van kwalificaties in het Nederlands Kwalificatieraamwerk maakt objectieve niveau- aanduiding van kwalificaties mogelijk. Zodat diploma’s qua niveau vergelijkbaar worden. Veel opleiders werken met NLQF om zich te onderscheiden op de scholingsmarkt.

Koppeling NLQF aan subsidieregelingen

Heel actueel is de koppeling van NLQF aan de STAP-regeling die op 1 maart 2022 ingaat. STAP staat voor STimulans ARbeidsmarktPositie en omvat een persoonlijk ontwikkelbudget van maximaal € 1.000,- per jaar. De te volgen scholingsactiviteit moet geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister. Ook opleiders die een NLQF-opleiding aanbieden, komen in het STAP-scholingsregister te staan.
Daarnaast kunnen werkgevers sinds kort gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling voor omscholing naar de techniek, waarbij zij € 3.750,- euro per medewerker ontvangen. Net als bij de STAP-regeling moet de opleidingsinstelling een kwaliteitslabel bezitten, waaronder NLQF.

Meer informatie over de validiteitstoets NLQF