Skip to main content

Inspiratie micro-credentials

Het NCP houdt je graag op de hoogte over de ontwikkelingen op het gebied van micro-credentials. Deze ontwikkelingen volgen elkaar namelijk in rap tempo op. Pilots in het Hoger onderwijs en de pilot in het non-formele onderwijs zijn gaande en het mbo staat in de startblokken.

Bijdrage aan Leven Lang Ontwikkelen

Het ene rapport na het andere rolt van de persen: CEDEFOP, OESO en ETF geven tal van aanbevelingen en goede voorbeelden. Ze vertonen veel overeenkomsten en belangrijke aandachtspunten zijn het hanteren van eenzelfde terminologie en het maken van basisafspraken. Daarnaast geven ze aan dat micro-credentials onderdeel kunnen zijn van een bestaande kwalificatie, maar ook op zichzelf staand kunnen zijn als het gaat om specifieke vragen vanuit de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen micro-credentials een goede bijdrage leveren aan Leven Lang Ontwikkelen.

Afstemming initiatieven

Het NCP NLQF heeft informatiesessies georganiseerd met haar zusterorganisaties in Schotland en Ierland, waar al langer met credits wordt gewerkt. Zij hebben al langere tijd een procedure voor het uitrusten van kwalificaties, zowel op niveau als in credit. Deze procedures worden meegenomen als inspiratie voor mogelijke procedures in Nederland. Ook maken de inspiratiesessies duidelijk dat afstemming tussen alle verschillende initiatieven belangrijk is. Daarom is het ministerie van OCW voornemens om een regiegroep te starten om de ontwikkelingen rondom micro-credentials te kunnen stroomlijnen.