Skip to main content

HOLink conferentie 6 juni 2023

De HOlink is een tweedaagse conferentie, georganiseerd door DUO en Stichting Studielink. De HOlink is dé plaats waar de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen rondom onderwijsondersteuning en informatievoorziening voor studenten in de keten aan bod komen. Tijdens de conferentie op 5 en 6 juni stond het thema grenzeloos studeren centraal.

    

Grenzeloos studeren

Het NCP NLQF was uitgenodigd om een workshop te verzorgen over het NLQF en EQF in relatie tot grenzeloos studeren. Doelstelling van het NLQF en EQF is onder andere het mogelijk maken om kwalificaties uit verschillende landen qua niveau met elkaar te vergelijken. Transparantie, vergelijkbaarheid, overdraagbaarheid en koppeling aan niveau van kwalificaties bevorderen de mobiliteit en flexibiliteit van individuen op de Europese arbeidsmarkt. Hiermee speelt NLQF een rol bij het ondersteunen van grenzeloos studeren.

Mogelijkheden NLQF en EQF

Tijdens een workshop van 45 minuten spraken we over de meerwaarde van de NLQF-niveauaanduiding binnen het hoger onderwijs en voor grenzeloos studeren. De deelnemers erkende de mogelijkheden van het NLQF en EQF, zeker in combinatie met micro-credentials.

Fun fact

Deze conferentie vond plaats in Papendal, het thuis van NOC*NSF waarvan we al 7 verschillende kwalificaties hebben ingeschaald binnen het NLQF!