Skip to main content

Gertrud van Erp: “NLQF is een van de instrumenten om een leven lang ontwikkelen te stimuleren”

De wereld om ons heen verandert snel door globalisering en internationalisering. Technologie verandert ons leven en werken. En dan hebben we het nog niet eens over de maatschappelijke uitdagingen zoals tekorten op de arbeidsmarkt, de energietransitie en natuurlijk corona. Dat biedt kansen, maar stelt het aanpassingsvermogen van mensen én organisaties op de proef. Werkgevers krijgen meer dan ooit te maken met uitdagingen zoals: het behoud van mensen, functiedifferentiatie, zij-instroom, doorstroom, uitstroom en het kwalificeren van mensen in deze snel veranderende tijden. Dat betekent een leven lang ontwikkelen.

Hoe zie je door de bomen het bos?

We zien een toename van kort cyclische opleidingen met daaruit voortkomende waardepapieren en certificaten. Hoe zie je dan nog door de bomen het bos? Hoe kun je diploma’s en certificaten van mensen op waarde schatten om ze de juiste positie te geven in de organisatie? Wij vragen het aan Gertrud van Erp, secretaris bij ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en tevens lid van de klankbordgroep van NCP NLQF.

Waarde van NLQF

“Het NLQF is een van de instrumenten die hierin kan ondersteunen. We zien dat het steeds belangrijker wordt voor mensen om een leven lang te blijven ontwikkelen. En dat hoeft zeker niet altijd via formele diploma’s te gaan. Het is belangrijk dat mensen datgene leren wat van waarde is voor hun eigen loopbaan. Indien mensen willen weten welk niveau ze hebben qua kennis en kunde dan is het NLQF een belangrijk hulpmiddel. Branches met een eigen beroepsgerichte kwalificatiestructuur kunnen kwalificaties laten inschalen in het NLQF zodat het niveau duidelijk is. Zo geef je opleidingen binnen branches extra waarde mee. Daarnaast is het van belang dat werkgevers de waarde van het NLQF op het netvlies krijgen. Dit kan ze ondersteunen bij werving en bij het plaatsen van de juiste persoon op de juiste plek.”

Wetgeving

“De wetgeving die loopt om het NLQF op alle formele diploma’s te laten vermelden is een belangrijke ontwikkeling in het gebruik van het raamwerk. Hoe zichtbaarder NLQF wordt hoe duidelijker de toegevoegde waarde. In de regeling voor het STAP-budget  (ingangsdatum: 1 januari 2022) is een NLQF-inschaling van een opleiding ook een van de mogelijke voorwaarden om het budget daaraan te besteden*. Allemaal stapjes in de goede richting om een leven lang ontwikkelen te stimuleren.”

*STAP staat voor STimulans ARbeidsmarktPositie en omvat een persoonlijk ontwikkelbudget van maximaal € 1.000,- per jaar voor zowel werkenden en niet-werkenden. Hiermee kunnen zij zichzelf doorontwikkelen. Alle opleiders die een NLQF-opleiding aanbieden, komen in het STAP-scholingsregister te staan.

Gertrud van Erp is secretaris bij ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Deze werkgeversorganisaties spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Gertrud van Erp heeft de portefeuille onderwijs en bedrijfsleven en houdt zich o.a. bezig met het thema een leven lang ontwikkelen.