Skip to main content

Examenbureau EHCB: NLQF vormt sleutel tot leven lang leren

 De exameninstelling EHCB is het examenbureau dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en afnemen van examens op het gebied van de creatieve beroepen. De kwalificatie Interieurdesigner van het EHCB is eind 2014 ingeschaald in het NLQF op niveau 4. Het overkoepelende diploma Interieurdesigner bestaat uit de diploma's: Binnenhuisarchitectuur, Interieurstyling, Projectarchitectuur, Bouwkunde, Persoonlijke Verkoop en Management. Thea Teunissen-Sticker, voorzitter van het examenbureau EHCB, vertelt over de betekenis van inschaling in het NLQF voor het EHCB.

logo ehcb

Wat was voor het EHCB aanleiding om aan inschaling in het NLQF te denken?
“Wij zijn zelf natuurlijk overtuigd van onze kwaliteit, maar om anderen ook te overtuigen is toetsing door een onafhankelijke partij noodzakelijk. Zo staan ons examenbureau en onze examens onder vrijwillig toezicht van de Stichting Examenkamer. De onder toezicht van de Examenkamer afgenomen examens dragen het keurmerk dat de kwaliteit van diploma’s en certificaten die niet onder het toezicht van de overheid vallen waarborgt.
Met de inschaling in het NLQF is er door een onafhankelijke partij een oordeel gegeven over het niveau van onze kwalificatie: een examenresultaat dat qua niveau vergelijkbaar is met mbo 4 /havo. Die vergelijking met het reguliere onderwijs vind ik van wezenlijk belang voor de communicatie: bijna iedereen weet waar de niveaus in het reguliere onderwijs voor staan. We krijgen ook aanvragen uit België en Duitsland: door inschaling in het NLQF/EQF wordt het ook voor het buitenland veel eenvoudiger om onze kwaliteit te duiden. Nu kúnnen we tegen examenkandidaten en toekomstig werkgevers zeggen: het is niveau 4.”

Hoe kijkt u terug op de processen rond validering en inschaling?
“Wat betreft de validering van de organisatie: dat ging vrij snel. Doordat we onder vrijwillig toezicht van de Stichting Examenkamer staan konden we de verkorte procedure voor validering volgen. Het traject voor de inschaling ging minder soepel. Misschien komt dat omdat we het eerste examenbureau waren dat een kwalificatie liet inschalen. De vorm en de eisen die gesteld werden aan de informatie die we moesten aanleveren werden een paar keer bijgesteld. Daardoor is er veel tijd in gaan zitten. Ik denk ook dat wanneer de experts meer bekend waren geweest met ons vakgebied, het proces wellicht wat makkelijker was gegaan.”

Wat is het nut van de inschaling voor het EHCB als examenbureau?
“Het niveau van de kwalificatie - zowel nationaal als internationaal - is op een objectieve manier vastgesteld. Dat is waardevol voor alle betrokken partijen: examenkandidaten, werkgevers, opleiders en het examenbureau zelf. Opleiders kunnen zich profileren door op te leiden voor het examen van EHCB. Toekomstig werkgevers weten nu waar het diploma voor staat. Door de inschaling in het NLQF kun je duidelijkheid geven naar alle partijen over wat de kwalificatie interieurdesigner/EHCB inhoudt en wat de waarde ervan is.”

Wil het EHCB meer kwalificaties laten inschalen in de toekomst?
“We hebben deze inschaling voor interieurdesigner nu net achter de rug. Dat moet even beklijven. Maar we sluiten inschaling van onze overige examens zeker niet uit.”

Wat vindt u van het NLQF? Waarin zit de waarde van het NLQF volgens u?
“Wij hebben - net als het NLQF - een leven lang leren hoog in het vaandel staan. Door de inschaling in het NLQF krijgen onze kandidaten de mogelijkheid om toelatingsexamen te doen bij vervolgstudies in het hbo in zowel de reguliere als particuliere sector. Dus na het volgen van een opleiding in de informele sector krijg je met het EHCB-interieurdesigner niveau 4 diploma de mogelijkheid om in te stappen in het formele hbo. NLQF vormt wat mij betreft een belangrijke sleutel tot een leven lang leren.”