Skip to main content

Evaluatie EQF

Vanuit de Europese Commissie is het EQF geëvalueerd. De evaluatie is bedoeld om bij te dragen aan het bredere debat over vaardigheden in het kader van het ‘Europees jaar van vaardigheden'. De evaluatie kijkt naar de prestaties van de huidige initiatieven en mogelijke verbeteringen in de toekomst.

Voor het Europees kwalificatieraamwerk is het belangrijk om de bestaande EQF-structuren en processen te handhaven en te ondersteunen door:

  • Focussen op ondersteuning voor de integratie van kwalificaties buiten het formele domein in NQF's.
  • Verbindingen met andere transparantietools en instrumenten te behouden en te versterken, om het EQF dichter bij werknemers, werkgevers en studenten te brengen.

Het rapport is te vinden op Council Recommendation on the European Qualifications Framework (EQF) en in hoofdlijnen laat het zien:

  • Het EQF is in zeer grote mate geïmplementeerd en draagt bij aan een verhoogde transparantie van kwalificaties, vooral vanuit het formele domein. De beperkte vooruitgang betreft de kwalificaties buiten het formele domein.
  • Het EQF draagt bij aan nationale debatten over de modernisering van onderwijs en training, met een focus op de Nationale Kwalificatiekaders (NQF's) en wordt gezien als een internationale benchmark en bron van inspiratie voor de ontwikkeling van regionale en nationale kwalificatiekaders in derde landen.
  • Het EQF dient als ruggengraat van nationale en EU-beleidslijnen en instrumenten voor transparantie van vaardigheden en kwalificaties.