Skip to main content

Met meer vakgericht opleiden neemt belang niveauborging toe

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft twee inschalingen in het NLQF. Jules van Well, manager personeel en organisatie, legt uit waarom het CBL voor het inschalen van kwalificaties heeft gekozen en welke voordelen dit heeft voor werkgevers. “Wanneer praktijkonderwijs kan worden afgesloten met een CBL-diploma waarop een NLQF-niveau staat is dat zoveel waardevoller. Het garandeert een bepaald niveau.”

“De afgelopen 20 jaar zet ik mij in om medewerkers in de supermarktbranche te professionaliseren” vertelt Jules van Well. “Onze branche kent nauwelijks gekwalificeerde instroom; wel gekwalificeerde uitstroom. We willen ons op deze manier goed profileren in de arbeidsmarkt.” In de supermarktbranche werken ongeveer 300.000 medewerkers verdeeld over ruim 4000 grote en minder grote vestigingen. “Het verloop is hoog vanwege de vele jongeren die binnen deze branche voor het eerst in aanraking komen met de arbeidsmarkt. Dit betekent dat wij voor zeer verschillende opleidingsvraagstukken staan.”

NLQF garandeert niveau praktijkonderwijs


“Binnen onze branche is er behoefte aan inschaling van kwalificaties in het NLQF, vooral op de lagere niveaus. Wanneer praktijkonderwijs kan worden afgesloten met een CBL-diploma waarop een NLQF-niveau staat is dat zoveel waardevoller. Het garandeert een bepaald niveau.” Jules geeft aan dat er heel bewust voor het NLQF is gekozen. “We vinden standaardisatie van niveaus belangrijk, zo weten werkgevers waar ze aan toe zijn. De weg hoe je naar een niveau komt maakt niet uit, maar we willen dat het niveau geborgd wordt. Door onze kwalificaties in te laten schalen in het NLQF is er een systeem van toezicht en gaat het niveau niet glijden door commerciële druk.”

Met meer vakgericht opleiden neemt belang niveau-borging toe


Volgens Jules van Well gaat de meerwaarde van het NLQF nog verder toenemen doordat er in het kader van een leven lang ontwikkelen een steeds meer divers aanbod komt. “De ontwikkeling naar een leven lang ontwikkelen begint nu pas te ontstaan. Scholingsbudgetten worden steeds meer ingezet op post initieel onderwijs. Hierdoor komen er steeds meer certificaten en andere waardepapieren op de markt. Wanneer we overgaan naar meer vakgericht opleiden, neemt het belang van niveauborging alleen maar toe, zowel voor de cursist als de werkgever. Het NLQF kan al deze certificaten voorzien van een duidelijk onafhankelijk niveau. Zodat voor iedereen helder is wat een diploma waard is.”