Skip to main content

“Een diploma van waarde voor iedereen”

Interview met Isabel Verleun projectleider brancheopleidingen voor de Academie voor Zelfstandigheid.

De Academie voor Zelfstandigheid timmert hard aan de weg. Met ongeveer 200 trainingen en micro-learnings heeft de Academie voor Zelfstandigheid aardig wat te bieden. Isabel: “Dat is belangrijk in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen voor mensen met een beperking. Deze groep mensen is breed qua niveau, talent, vragen en behoeften. Op dit moment zijn er allerlei activiteiten om samen met de branche en de VGN te komen tot een landelijke platform waar alle zorginstellingen in Nederland gebruik van kunnen maken.”

Aansluitend daarop heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS en samen met LFB, VGN, ervaringsdeskundigen en 22 zorgaanbieders in de afgelopen 2,5 jaar drie brancheopleidingen ontwikkeld: assistent Logistiek, assistent Facilitair en assistent Groen. Alle drie de opleidingen hebben een erkenning van de betreffende branche en tevens een NLQF inschaling op niveau 1.

Waarde in de praktijk

Studenten kunnen met behulp van een digitaal portfolio en praktijkbeoordelingen een branchediploma behalen. De opleidingen zijn praktijkgericht en gebaseerd op de entree mbo kwalificaties. “We hebben hierbij praktijkrelevante en vastgestelde examens ontwikkeld. Onze werkwijze en examens zijn beoordeeld door het NCP NLQF en de kwalificaties zijn ingeschaald op NLQF niveau 1. Dat betekent dat onze studenten aantoonbaar werken op hetzelfde niveau als het mbo entree studenten. Dit is iets waar de studenten met recht trots op zijn! Deze studenten laten in de praktijk zien wat ze waard zijn en dat wordt door de NLQF inschaling onderstreept en erkend.”

Aanjager inclusie en participatie

“Inclusie en participatie in onze maatschappij kent helaas nog veel hobbels. Alles is ingericht op het leven zonder een beperking. Basale activiteiten zoals met de bus gaan of een ei bakken zijn niet vanzelfsprekend. Dit wordt vaak vergeten waardoor deze groep minder gelijke kansen krijgt dan mensen die hier geen moeite mee hebben. Daar hoopt de Academie voor Zelfstandigheid een belangrijke aanjager in te zijn”, aldus Isabel.

Erbij horen

De kansen en mogelijkheden van deze doelgroep ligt bij het verder ontwikkelen van hun eigen talenten, denk hierbij aan vaardigheden om hun zelfstandigheid en eigenwaarde te vergroten tot het volgen en afronden van een MBO-studie (niveau 1 entree en niveau 2). De leermaterialen die de Academie biedt en ook de brancheopleidingen zijn daarom persoonlijk afgestemd op de student. Ook biedt dit mogelijkheden voor studenten die net van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of Praktijkonderwijs (PRO) afkomen, nu is het gat tussen VSO/PRO en MBO vaak te groot. Veel van deze studenten hebben goede begeleiding nodig om stappen te kunnen maken. “Met de brancheopleidingen leveren we een belangrijke bijdrage aan inclusie en participatie. Erbij horen in het werkzame leven (soms beschut) voor mensen met een beperking is van groot belang.”

“De arbeidsmarkt heeft een grote afstand tot mensen met een beperking. Het NLQF kan met de inschalingen hier verandering in brengen. Door waarde te koppelen aan de diploma’s die de studenten behalen, kunnen zij aan werkgevers laten zien wat zij kunnen en weten.” Isabel zag met eigen ogen hoe studenten zich betrokken voelden, de eigenwaarde en zelfstandigheid toenam en ze gemotiveerd werden om zichzelf te blijven ontwikkelen. “Ook al heb je een beperking, het hebben van een diploma doet iets met je eigenwaarde. Sommige studenten vinden een talent in een bepaald beroep, waardoor zij zelfs een MBO studie kunnen gaan afronden en/of een certificaat kunnen behalen.”

De volgende stap voor de Academie van Zelfstandigheid is om werkgevers mee te krijgen in deze ontwikkelingen zodat mensen met een beperking de kans krijgen van betekenis te zijn op de arbeidsmarkt.