Skip to main content

Defensie vergroot employability door inschaling opleidingen in NLQF

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) over de inschaling van de kwalificatie Officier Koninklijke Marechaussee onderbouw: "Nu is vastgesteld dat de Korte Officiers Opleiding (KOO) KMAR qua niveau gelijk is aan een bachelor.  Hiermee zet Defensie wederom een stap in de civiele erkenning van de eigen opleidingen en vergroot daarmee de employability van haar werknemers."

NLQF draagt bij aan goed werkgeverschap

Toekomstig personeel dat slaagt voor de KOO KMAR kan nu internationaal aantonen dat hij of zij over het werk- en denkniveau beschikt wat gelijk staat aan het niveau van een bachelor. Eerder werden de officiersopleiding zeedienst en de middelbare Defensie vorming (voltijd en deeltijd) ook op niveau 6 ingeschaald. Dit sluit aan bij ‘goed werkgeverschap’, een belangrijk onderwerp binnen het personeelsbeleid bij defensie. Daarom spraken Hoofd Directie Personeel en commandant NLDA naar aanleiding van de nieuwe inschaling eind september met elkaar over NLQF. Schout-bij-nacht Henk Itzig Heine en generaal-majoor Nico Geerts bespraken onder andere wat de niveau-aanduiding kan betekenen voor een goede loopbaan, zodat men - op den duur - buiten de organisatie ook een goed arbeidsperspectief heeft. Ook het NCP NLQF en het hoofd onderwijs van de NLDA waren hier aanwezig.

foto bespreking defensie

V.l.n.r.: Patricia Defesche (NCP NLQF), generaal-majoor Nico Geerts (commandant NLDA), Karin Barendregt (Hoofd Onderwijs NLDA), Schout-bij-nacht Henk Itzig Heine (Hoofd Directie Personeel Defensie).

Het Nationaal Coördinatiepunt Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF beoordeelde de opleiding op criteria als kennis en het toepassen hiervan, communiceren, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. NLDA / KMA en OTC KMAR hebben gezamenlijk aan het dossier gewerkt waarmee de inschaling op niveau 6 tot stand is gekomen. Bij de eerstvolgende diploma-uitreiking staat het niveau op het diploma vermeld!