Skip to main content

Contractonderwijs mbo en hbo geïnteresseerd in NLQF

Heel wat mbo- en hbo-instellingen waren aanwezig bij de voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 6 juni jl. Het NCP NLQF vertelde over de procedure die organisaties doorlopen om een NLQF-niveau toegekend te krijgen. Er was tijdens de bijeenkomst veel aandacht voor wat het belang van het NLQF kan zijn voor verschillende organisaties. Marieke Gervers - practor creatief vakmanschap bij het ROC van Amsterdam - gaf in een presentatie aan hoe het NLQF helpt om leer- en denkontwikkelingen van vakmensen aantoonbaar te maken.

Marieke Gervers vertelde over wat het NLQF voor sQuare betekent. sQuare - verbonden aan het ROC van Amsterdam - biedt een plek waar afgestudeerde creatieve vakmensen een netwerk opbouwen en zich op een hoger leerniveau verder kunnen professionaliseren, zodat zij zich proactief en wendbaar kunnen bewegen op de snel veranderende arbeidsmarkt. sQuare doorloopt momenteel de eerste stap van de NLQF-procedure (validiteitstoets) en zal hierna 2 kwalificaties op NLQF niveau 5 laten inschalen. Eén kwalificatie gericht op didactiek en een kwalificatie gericht op sociaal ondernemerschap.

Koppelen van leermodules aan NLQF
Door haar 11 jaar ervaring in het grootstedelijk mbo, raakte Marieke Gervers onder de indruk van het talent en de potentie bij het mbo, maar tegelijkertijd ook verschrikt door het lage zelfbeeld en het levens lange stigma van de studenten. Net afgestudeerde mbo-studenten hebben behoefte aan doorontwikkeling, netwerk en ondersteuning. Het grootste probleem onder de mbo-studenten is dat ze het stigma van mbo houden, omdat zij niks hebben om aan te tonen hoe hun leer-, werk- en denk niveau zich verder ontwikkeld heeft. Het mbo is geen eindstation in de ogen van Marieke, maar het is nu wel de eindopleiding. Het NLQF speelt voor sQuare een belangrijke rol in het aanpakken van dit probleem. Door het koppelen van leermodules bestaande uit specifieke skill-sets aan NLQF niveau 5, wordt het mogelijk om leer- en denkontwikkelingen van vakmensen aan de hand van modulair hoger onderwijs aantoonbaar te maken. NLQF-5 is het denkniveau waar het werkveld om vraagt, denk aan reflectief vermogen en leiderschap.

Denk vooral vanuit de doelgroep
sQuare is erg tevreden met de ondersteuning die het NCP-NLQF biedt tijdens de gehele procedure. sQuare voelt zich gehoord en gezien in het pionieren in leven lang leren voor vakmensen. Tot slot, geeft Marieke nog als tip aan organisaties die in de toekomst een aanvraag in willen gaan dienen bij het NCP om meer om te denken vanuit je doelgroep. Uit haar ervaring is gebleken dat de juiste partners dan vanzelf aansluiten.

Meerwaarde NLQF
 Tijdens rondetafelgesprekken discussieerden deelnemers over de meerwaarde van NLQF voor de eigen organisatie en kandidaten/klanten. Partijen geven aan dat het NLQF vooral nuttig kan zijn vanuit het oogpunt van kwaliteit, arbeidsmobiliteit en onderscheiding en profilering.

Presentatie NCP NLQF

Presentatie sQuare/ROC van Amsterdam