Skip to main content

Consortium Beroepsonderwijs maakt NLQF zichtbaar op leermiddelen

De Stichting Consortium Beroepsonderwijs is een samenwerkingsverband van ruim 40 roc's, ca 100 vmbo-scholen en een groeiend aantal brancheopleiders. Directeur Michel Wouters vertelt hoe het consortium NLQF zichtbaar maakt op de leermiddelen en waarom. 

foto Michel Wouters

NLQF bevordert internationale uitwisselbaarheid

Michel Wouters: “Stichting Consortium Beroepsonderwijs voert adviestrajecten uit bij aangesloten onderwijsinstellingen én maakt leermiddelen en examens voor het beroepsonderwijs. Het gaat om leermiddelen op alle niveaus. Op al die leermiddelen gaan we het relevante NLQF-niveau vermelden. De planning is dat dit in augustus 2022 is gerealiseerd. Zo kunnen studenten die in het buitenland op stage gaan laten zien op welk niveau zij zitten. Via de zichtbare NLQF-niveauvermelding bevorderen we de internationale uitwisselbaarheid van niveaus van beroepsopleidingen.”

NLQF helpt in branches met personeelstekorten

“Het NLQF helpt ons ook in de techniek en zorg waar grote tekorten zijn. Die sectoren betrekken personeel uit het buitenland. Het NLQF en de nationale raamwerken in andere landen zijn gekoppeld aan het European Qualification Framewerk EQF. Zo is er één standaard die herkenbaar is voor alle partijen. Dat maakt dat je makkelijker de juiste mensen kunt koppelen. Denk bijvoorbeeld aan personeel uit België of Duitsland: via het EQF weet je precies welk niveau deze mensen hebben. Daar kun je je opleidingsaanbod op afstemmen. Je kunt zo echt snelle schakelingen maken om op niveau te komen en in tekorten voorzien.”

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

De kerntaken van het Consortium zijn ontwikkeling en implementatie van een krachtige en duurzame opleidings- en examenmethodiek voor het vmbo en het mbo. Speerpunt daarbij is een drempelloze aansluiting tussen vmbo, mbo en hbo. Het Consortium is examenleverancier voor het mbo.