Skip to main content

Conferentie NLQF: Houvast voor een Leven Lang Ontwikkelen | 8 december 2022

Op 8 december organiseert NCP NLQF in de Jaarbeurs Utrecht een conferentie om met bestuurders in het onderwijs, ministeries, opleiders en werkgevers in gesprek te gaan. Het doel? Deelname aan Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en de rol die NLQF hierin speelt te vergroten. Dit is niet zomaar, het is 10 jaar geleden dat NLQF/EQF in werking trad. Tijd om dit te vieren met onze conferentie NLQF; Houvast voor een Leven Lang Ontwikkelen. Wil je meevieren? Meld je dan aan via deze link.

Niet iedereen leert op dezelfde manier. De een volgt een door OCW gereguleerde opleiding, de ander leert bij door vakopleidingen in de private markt. Door een NLQF niveau aanduiding kun je deze met elkaar vergelijken en vergroot je de inzetbaarheid van mensen. In Nederland en binnen de Europese Unie. Dat is de toegevoegde waarde van NLQF.

Conferentie voor meer impact

De conferentie wordt met een videoboodschap van minister van primair en voortgezet onderwijs, Dennis Wiersma, geopend. Met dagvoorzitter Esther van der Voort en met o.a. bijdragen van Wouter van der Sande (ministerie van OCW), Koen Nomden (Europese Commissie; onder voorbehoud), Getrud van Erp (VNO-NCW), Ciel Stevens (NRTO) en Hanneke Ackermann (FME).

Programma

  • Inloop tussen 14.30 – 15.00 uur
  • Welkom door onze dagvoorzitter, Esther van der Voort
  • Videoboodschap door de heer A.D. Wiersma, minister van OCW, verantwoordelijk voor LLO
  • In gesprek met panelleden
  • Rondetafelgesprekken aan de hand van stellingen over uitdagingen LLO en NLQF
  • Feedback van de panelleden op uitkomsten van de rondetafelgesprekken
  • Borrel

Stand van zaken NLQF in Nederland

Alle door OCW gereguleerde opleidingen zijn inmiddels gekoppeld aan de niveaus van het NLQF. Vanuit de private markt zijn er inmiddels meer dan 200 kwalificaties die door honderden opleiders worden aangeboden ingeschaald in het NLQF. De overheid heeft het voornemen om NLQF te verankeren in wetgeving.

 Leven Lang Ontwikkelen gaat niet vanzelf

Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur versterken om zo een bijdrage te leveren aan een toekomstige arbeidsmarkt. Scholing speelt een belangrijke rol in Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Uit onderzoek van SER en TNO blijkt dat we in Nederland nog geen cultuur hebben waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend zijn voor iedereen. Van alle werkenden geeft 31% aan nooit een cursus te hebben gevolgd. Een leven lang ontwikkelen is in Nederland nog niet vanzelfsprekend.

 NLQF biedt duidelijkheid

Via het NLQF kunnen niveaus goed vergeleken worden voor zowel formeel onderwijs en non-formeel onderwijs. Dit wordt met NLQF op een kwalitatief goede manier getoetst. Kortom: duidelijkheid van de markt voor opleidingen en scholing wordt vergroot. Een versterking van een brede leer- en scholingscultuur in Nederland.