Skip to main content

Civiele (h)erkenning bij Nederlandse Defensie Academie

Voor de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is NLQF een middel voor civiele (h)erkenning en om het niveau van haar opleidingen duidelijk te maken. Daarnaast bevordert NLQF de kwaliteit van de opleidingen, versterkt het de positie van de NLDA in het hoger-onderwijsdomein, bevordert het de arbeidsmobiliteit van officieren en sluit het aan bij goed werkgeverschap, een belangrijk onderwerp binnen het personeelsbeleid.

Kwaliteitsslag

De NLDA verzorgt de initiële opleidingen én de loopbaanopleidingen voor officieren bij alle krijgsmachtonderdelen: landmacht, luchtmacht, marine en koninklijke marechaussee. De NLQF-inschalingen bij de NLDA hebben tot op heden niet alleen zes niveau-erkenningen opgeleverd – de kwalificaties Middelbare Defensie Vorming, Officier Koninklijke Marechaussee Onderbouw, Officier Korps Zeedienst, Officier Korps Technische Dienst, Officier Korps Mariniers en Officier Korps Logistieke Dienst zijn inmiddels in het NLQF-raamwerk ingeschaald; alle op NLQF-niveau 6 – maar heeft ook geleid tot een kwaliteitsslag bij de betreffende opleidingen. ‘Inschaling is een stevig proces, echter vinden wij het proces ondergeschikt. Het bezig zijn met validatie en inschalingen geeft een enorme boost aan de kwaliteit(zorg) van de opleidingen’, geeft Karin van den Dobbelsteen MSc (Specialist Kwaliteitszorg, Hoofd bureau Kwaliteitszorg) aan.

NLQF doet recht aan de opleidingen én aan de officieren die de opleidingen volgen!

‘In 2020 hebben wij het herbeoordelingsproces validiteit doorlopen. Hierin laten we zien dat kwaliteit een doorlopend proces is. Met deze structuur van het NCP NLQF hebben we een stok achter de deur wat betreft de kwaliteitscyclus. Onze validiteit is opnieuw akkoord bevonden, daarmee kunnen we de komende vijf jaar weer kwalificaties laten inschalen.’ Vanuit ervaringen in het verleden is de NLDA zeer tevreden over de samenwerking met het Nationaal Coördinatiepunt. ‘We hebben in het begin veel gevraagd. De medewerkers van het NCP hebben ons goed geadviseerd.’ Ook Nederlandse officieren met een internationale plaatsing hebben er voordeel van, omdat NLQF is gekoppeld aan het Europese EQF, wat inschalingen internationaal vergelijkbaar maakt. ‘NLQF is een waardevol traject’, zo rondt Karin van den Dobbelsteen af. ‘Het doet recht aan onze opleidingen én het doet recht aan de officieren die onze opleidingen volgen.’