Skip to main content

Opleidingen in de huisartsenzorg gebruiken NLQF

In december 2020 zijn de 1- en 2-jarige opleidingen tot praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) van Breederode Hogeschool ingeschaald op NLQF-niveau 6 en NLQF-niveau 5. Hiermee zijn de POH-opleidingen van Breederode Hogeschool de enige in Nederland die zijn ingeschaald op NLQF niveau. Breederode Hogeschool heeft zich gedurende het inschalingsproces hard gemaakt om ook de kwaliteit van de POH-opleidingen een injectie te geven.

“Breederode Hogeschool heeft van meet af aan ingezet op de hoogst mogelijke kwaliteit opleidingen. Die goede naam wat betreft onze kwaliteit hebben we al jaren, maar wij hebben intern regelmatig gezegd dat we graag zouden kunnen staven dat we echt op het niveau zitten waarvan we zelf denken dat we zitten”, zo stelt Irma van der Velden, Directeur Onderwijs & Kwaliteit bij Breederode Hogeschool. “Dat is voor onze organisatie belangrijk, maar uiteraard ook voor de mensen die bij ons een opleiding volgen en voor werkgevers die deze opleiding betalen. Voor deze groepen is het wellicht zelfs belangrijker. We hebben de mogelijkheid om onze POH-opleidingen in te schalen op een NLQF-niveau met beide handen aangegrepen.”

Meetbare kwaliteit

Met de inschaling van het NLQF-niveau voor haar opleidingen, komt Breederode Hogeschool ook tegemoet aan de steeds duidelijker wordende vraag vanuit de eerstelijn naar meetbare kwaliteit.

Op de toekomst voorbereid

Met deze stap is Breederode Hogeschool op de toekomst voorbereid. Zo start bijvoorbeeld op 1 januari 2022 de zogenaamde STAP-regeling. STAP staat voor STimulans ARbeidsmarktPositie en omvat een persoonlijk ontwikkelbudget van maximaal € 1.000,- per jaar voor zowel werkenden en niet-werkenden. Hiermee kunnen zij zichzelf doorontwikkelen. Alle opleiders die een NLQF-opleiding aanbieden, komen in het STAP-scholingsregister te staan. Marina Vinken, Manager Huisartsenzorg binnen Breederode Hogeschool: “Vanuit carrièreperspectief is dat natuurlijk superinteressant, zowel voor zzp’ers in de zorg die volgende stappen willen gaan maken, als voor mensen in vaste dienst die zich door willen ontwikkelen. En voor de huisarts is het uiteraard heel prettig dat het personeel – al dan niet vast in dienst – op die manier zich kan laten bijscholen.”

Lees meer over de betekenis van het NLQF in de huisartsenzorg:

Artikel Breederode Hogeschool borgt opleidingsniveau met NLQF-kwalificatie. In: Online magazine HuisartsenService (Nr. 1 | 2021)