Skip to main content

Belang van eenduidig geformuleerde leeruitkomsten

Het is belangrijk om over beroepsopleidingen te denken vanuit een internationaal perspectief, aldus het nieuwe rapport van het agentschap Cedefop. De vraag en daarmee ook het aanbod van vaardigheden en competenties is steeds minder afhankelijk van alleen nationale behoeften en hangt in groeiende mate af van de internationale vraag naar vaardigheden. Dit maakt het nog belangrijker om een goede vergelijkingsmethode, zoals het NLQF en het EQF, te ontwikkelen om beroepsopleidingen te kunnen vergelijken en benaderen.

Het toenemende gebruik van leeruitkomsten biedt mogelijkheden voor het internationaal vergelijken van beroepsopleidingen. Voor het meest effectieve gebruik van leeruitkomsten is het daarbij wel zaak dat deze in de toekomst zo eenduidig mogelijk worden gedefinieerd om zo onderscheid te maken tussen verschillende soorten kennis, vaardigheden en competenties. Daarnaast biedt het gebruik van leeruitkomsten niet alleen uitkomst bij het vergelijken van beroepsonderwijssystemen, maar dragen deze ook bij aan het verbeteren van de toekomstige mobiliteit van beroepsstudenten.

De nieuwe inzichten uit het Cedefop-rapport zijn gebundeld in een vernieuwde handleiding leeruitkomsten 'Defining, writing and applying learning outcomes'. Zo kan ieder die betrokken is bij opleidingen, van micro-credentials tot gehele kwalificaties met duidelijke handvatten aan de slag leeruitkomsten.

 https://www.neth-er.eu/onderwijs/betere-vergelijking-van-leeruitkomsten-moet-europees-beroepsonderwijs-uit-nationaal-vacu-m-trekken