Skip to main content

Adviesrapport Onderwijsraad Actief in Europa

De Onderwijsraad heeft een adviesrapport geschreven over de Europese invloed op onderwijs.  Zij geven aan dat de EU-lodstaten steeds vaker intensief en minder vrijblijvend samen en beïnvloeden ze elkaars onderwijs(beleid).

De Onderwijsraad dwingt er bij de onderwijsministers  op aan serieus werk te maken van Europees onderwijsbeleid en te zorgen voor een strategische agenda. Een agenda die samen met het onderwijsveld wordt ontwikkeld  én oog heeft voor de samenhang met aanpalende beleidsterreinen. Enkele belangrijke Europese mijlpalen en besluitvormingsmomenten rondom onderwijs die in het verschiet liggen, en het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2029 vormen samen een uitgelezen kans hiervoor.

Lees hier het gehele rapport