Skip to main content

Aangepaste tarieven en werkwijze (per 1 augustus 2024)

Vanaf 1 augustus 2024 passen we onze werkwijze en tarieven aan.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Een validiteitsaanvraag start tegelijk met de eerste inschalingsaanvraag. Deze kunnen niet meer los van elkaar plaatsvinden.
  • Vanaf 1 augustus zijn onze leges aangepast naar lagere (of gelijke) tarieven. Als een aanvraag niet wordt toegekend kan er een nieuwe aanvraag gedaan worden en wordt de procedure opnieuw gestart (inclusief leges).

Op het moment dat je een nieuwe kwalificatie wilt laten inschalen of toe bent aan herbeoordeling, dan krijg je te maken met de aangepaste tarieven (zie tabel). Heb je al wel validiteit behaald, maar nog niet een aanvraag voor inschaling ingediend? Neem dan even contact met ons op. 

Voor aanvragen die na 1 augustus 2024 worden ingediend, gelden de volgende tarieven: 

  Tarieven per 1 augustus 2024 Huidige tarieven
Validiteit    
Beperkte validiteitstoets € 1.000 € 1.000
Tussenvariant validiteitstoets € 1.200 € 2.000
Uitgebreide validiteitstoets € 2.400 € 7.500
Herbeoordeling validiteit € 1.000 € 1.000
Inschaling    
Inschaling per kwalificatie € 2.400 € 2.500
Herbeoordeling inschaling € 1.000 € 1.000

 

* Op bovenstaande tarieven is btw niet van toepassing. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hecht veel waarde aan het instrument NLQF als houvast en hulpmiddel in leven lang ontwikkelen. Er is opnieuw gekeken naar een zo toegankelijke en laagdrempelige werkwijze tot inschaling. In de huidige procedure worden sommige validiteitsaanvragen pas na een langere tijd vervolgd met een inschalingsaanvraag. Dat is niet meer de bedoeling en zijn de twee stappen nu onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Voor de aanvragende organisatie vraagt dit extra aandacht voor het juist starten van de procedure. Het tarief is verlaagd (of gelijk gebleven) en wordt de aanvraag afgewezen dan start de procedure opnieuw.