Zekerheid over opleidingsniveaus met NLQF! Voorlichtingsbijeenkomst op 14 april 2022 (10.00 - 12.00 uur)

Op donderdag 14 april 2022 (10.00 - 12.00 uur) is er een gratis online voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden. Denk aan  particuliere opleiders, branches, sectoren,  werkgevers, examenbureaus en contractafdelingen van roc’s of hogescholen. We leggen uit hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel van NLQF is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt.  Meer dan 50 opleiders werken al met NLQF-niveaus! Bekijk het NLQF-register.
stock 1

Programma voorlichtingsbijeenkomst

  • Kennismaking/toelichting NLQF (Tijs Pijls)

  • Wat kan NLQF voor opleiders betekenen? 
    CICK - Cultureel Instituut voor Creativiteit en Kunsten - vertelt over de beweegredenen voor het aanvragen van een NLQF-niveau en gaat in op ervaringen met het inschalingsproces

  • Presentatie over de NLQF-procedures (Jessica Tadema en Esther Murre)

  • Ruimte voor vragen

NLQF geeft duidelijkheid over kwalificatieniveaus

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties.  Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen. Opleiders die al met NLQF-niveaus werken geven bijvoorbeeld aan dat NLQF van betekenis is voor:
  • de waarde van diploma's;
  • duidelijkheid over het niveau, niet alleen in Nederland maar ook  internationaal;
  • het profileren ten opzichte van andere (opleidings-)organisaties;
  • het bevorderen van zij-instroom bevorderen door (kleinere) kwalificaties te laten inschalen.
Op deze manier levert het NLQF een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang ontwikkelen. 

Plaats

De bijeenkomst is online. Na aanmelding ontvang je een deelnamebevestiging. De deelnamelink volgt later.

Aanmelden

Share This