NLQF helpt bij flexibel opleiden in de technologische industrie

foto Hanneke Ackerman
 
Hanneke Ackermann, programmamanager onderwijs en arbeidsmarkt bij de FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) geeft haar visie op een leven lang ontwikkelen en vertelt over de waarde van het NLQF in de sector.

Bedrijven spelen grote rol

‘Op dit moment spelen onze bedrijven al een heel belangrijke rol in het onderwijs. Leerlingen kunnen in de praktijk leren, bijvoorbeeld via BBL-opleidingen, er zijn bedrijfs(tak)scholen en medewerkers leren op de werkplek. Bedrijven verzorgen gastlessen en bedrijfsbezoeken, zij investeren in de technische infrastructuur op scholen en stellen (hybride) docenten beschikbaar.’

Straks één geïntegreerd, open leersysteem 

‘Volgens onze visie zullen scholen en omgeving in de toekomst nog veel meer met elkaar verbonden worden. De strikte scheiding tussen school en werk, en tussen bekostigd onderwijs en private trainingen, valt steeds meer weg. Iedereen komt tijdens het leren structureel in aanraking met technologie en leert hiermee te werken. Kiezen voor technologie wordt een logische en verstandige keuze. Formeel leren verplaatst zich van klaslokalen naar regionale innovatiehubs met hybride leerplekken, in VR- en AR-omgevingen en gericht op maatschappelijke uitdagingen. De docent van de toekomst faciliteert en organiseert een continu leerproces, in een open systeem waar de hele regio in participeert.’ 

Uitdagingen voor de sector

De sector heeft te maken met: 
  • Vergrijzing (ca. 35% van de sector met pensioen voor 2035)
  • Groei sector -> essentieel voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Bedrijven maken de zorgtechnologische oplossingen, de laadpalen, de zonnepanelen, de robots, etc.
  • Snelle innovatie
  • 92% van onze bedrijven ervaart tekort aan medewerkers
  • Aansluiting onderwijs op vraag bedrijven (vorm en inhoud)
  • Instroom in technische opleidingen daalt. 

Waarom kiest de FME voor NLQF? 

‘Het NLQF biedt flexibiliteit. Bij het NLQF kun je redelijk snel kwalificaties laten inschalen, de doorlooptijd is meestal een paar maanden. Maar er is wel degelijk een forse kwaliteitstoets. Er zijn bijvoorbeeld flinke eisen aan de examinering, hoe je dat organiseert met elkaar. We hebben inmiddels 12 modules ingeschaald in het NLQF via de Vereniging Bedrijfstakscholen. Vaak is er geen behoefte aan het halen van een heel diploma, niet bij de bedrijven en ook niet bij de werknemers. Wel is er behoefte aan het gericht aanleren van bepaalde skills op een geborgd niveau. Denk aan het niveau van kennis, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, probleemoplossende en informatievaardigheden. Aan die behoefte komen we tegemoet met de NLQF-ingeschaalde modules. Bijkomend voordeel is dat deze NLQF-modules vallen onder de STAP-regeling die in maart 2022 ingaat, een regeling waarbij mensen budget krijgen voor het volgen van scholing. Dat is natuurlijk aantrekkelijk voor bedrijven. En tot slot: we zien een steeds meer skillsgerichte arbeidsmarkt waarbij minder naar diploma’s wordt gekeken maar meer naar wat iemand in huis heeft. En de NLQF-modules passen straks ook prima in zo’n skillspaspoort.’
 

Share This