In the picture: Annemarie Venemans

Annemarie Venema

Gedurende de voorlichtingsbijeenkomst en op de onze website worden vaak de verschillende commissies, experts en Programmaraad genoemd. Hoog tijd om de gezichten hierachter te ontmoeten. Deze keer in de rubriek “in the picture” Annemarie Venemans, voorzitter van de Commissie Kwaliteit.

“Ik ben Annemarie Venemans en ben sinds 2007 mede-eigenaar van de Onderzoekerij. De Onderzoekerij richtte zich in de eerste jaren vooral op praktisch onderzoek in het gezondheidsdomein, maar we zijn eigenlijk per toeval betrokken geraakt met de kwaliteitszorg van het Hoger Onderwijs. Ik zag toen pas dat er een hele kwaliteitsborging wereld zit achter het onderwijs. Dat vonden wij erg interessant en nu doen wij veel opdrachten die in het teken staan van het beoordelen van onderwijsprogramma’s of het begeleiden en adviseren van het kwaliteitsaspect van opleidingen. Naast het werkende leven ben ik mama van drie kinderen en ben ik in de weekenden in het theater te vinden of roei ik met acht andere vrouwen in een sloep.”

De Commissie Kwaliteit van het NCP NLQF zorgt dat organisaties die een kwalificatie van een NLQF-niveau willen voorzien eerst beoordeeld worden op de validiteit en kwaliteit. We kijken dan onder andere naar de werkprocessen die te maken hebben met examinering, kwaliteitsborging en continuïteit. Wij nemen de aanvraag en de aangeleverde informatie door en bekijken of deze voldoende houvast geven om te beslissen of de organisatie de punten op orde heeft. De Commissie geeft enkel advies aan de Programmaraad. Wanneer de Programmaraad vindt dat de organisatie aan de criteria validiteit voldoet mogen de organisaties hun opleiding laten inschalen.

Sinds 2020 ben ik voorzitter van de Commissie Kwaliteit. Mijn rol als voorzitter is naast de beoordeling van de dossiers vooral ook die van procesbegeleider tijdens de commissie vergaderingen.  Ik hou graag het overzicht, dit past ook bij mij. Ik vind het uitdagend om te komen tot een goed advies zonder te verzanden in details.”

“Ik heb mij nooit beseft hoe groot het opleidingenlandschap is, hoeveel opleiders er zijn, van grote namen tot kleine organisaties. Het is inspirerend om te zien dat ook kleinere organisaties werken aan de kwaliteit en een gevalideerd diploma willen meegeven aan hun studenten. Dat is goed voor dat enorme landschap want dat schept eenduidigheid. Dit is ook de impact die het NLQF maakt. Wanneer organisaties indienen doen zij dit in eerste instantie voor een niveaubepaling. Zij moeten dan ook goed nadenken over een aantal kwaliteitsprocessen. Deze kwaliteitsslag is een groot bijkomstig voordeel. Hier wordt het private onderwijs ook beter van, daar geloof ik echt in. Je ziet dat het aantal inschalingen oploopt, daar ben ik blij om. Ik hoop dat dit aantal blijft groeien en dat een NLQF niveau aanduiding geen ‘nice to have’ meer zal zijn maar een ‘must have’. Dan is het voor iedereen duidelijk wat het niveau van een diploma is.”

Share This