Skip to main content

Inzoomen op leeruitkomsten

NCP NLQF sloot 24 mei met zo’n 200 andere experts aan bij de workshop 'The shift to learning outcomes; Rhetoric or reality?' van Cedefop. Hierin werd het meest recente onderzoek naar de verschuiving naar leeruitkomsten toegelicht. Leeruitkomsten, die de basis vormen van de meeste Europese onderwijs- en opleidingssystemen, maakt onderwijs relevanter voor de behoeften van de arbeidsmarkt en individuen....

Lees verder

Terugblik webinar NRTO x NCP NLQF

Maandag 27 mei sloegen NRTO en het NCP NLQF de handen ineen om private opleiders te voorzien van informatie over het NLQF. Want, zo stelt Ciel Stevens, directeur van de NRTO, een niveau aanduiding van een diploma is ontzettend relevant voor de arbeidsmarkt. “Tevens past dit bij de missie van de NRTO. We willen iedereen duurzaam inzetbaar houden op de arbeidsmarkt.”

Lees verder

Weet je alles over NLQF? Een raamwerk dat impact heeft op ons werkveld!

  “NLQF is een manier om waardering uit te dragen voor wat medewerkers hebben ontwikkeld” L&D’ers en loopbaanprofessionals opgelet: maandag 24 juni van 16.00 - 17.00 uur organiseert Develhub in samenwerking met het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF een gratis webinar over de betekenis van NLQF in het opleidingslandschap.

Lees verder

NCP NLQF x NRTO – Webinar Nederlands Kwalificatieraamwerk

Op 27 mei van 15.30 – 16.30 uur organiseren de NRTO en het NCP NLQF een webinar over het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF). Dit webinar is bedoeld voor alle aanbieders van private kwalificaties – particuliere opleiders, maar bijvoorbeeld ook branches, werkgevers en examenbureaus. We gaan in op wat NLQF inhoudt, wat de meerwaarde ervan is, en hoe inschaling in NLQF past binnen een Leven Lang...

Lees verder

Meer verhalen uit de praktijk

Er zijn meer dan 250 opleidingen (kwalificaties) ingeschaald in het NLQF. Zowel voor opleiders (mbo en ho, formele en non-formele opleiders, private opleiders), exameninstellingen, werkgevers en werknemers heeft dit impact. Hieronder vind je een overzicht met interviews en artikelen en lees je vanuit die invalshoek wat de betekenis of meerwaarde is van een inschaling in het NLQF. Verhalen...

Lees verder

Evaluatie EQF

Vanuit de Europese Commissie is het EQF geëvalueerd. De evaluatie is bedoeld om bij te dragen aan het bredere debat over vaardigheden in het kader van het ‘Europees jaar van vaardigheden'. De evaluatie kijkt naar de prestaties van de huidige initiatieven en mogelijke verbeteringen in de toekomst.

Lees verder

Terugblik Nationale LLO conferentie 29 februari

“Het gaat er niet om HOE of WAAR mensen leren maar WAT zij leren” startte Tijs Pijls (programmadirecteur NCP NLQF) de break-out sessie bij de conferentie georganiseerd door LLO Katalysator. “NLQF als instrument dat mooi past in het denken vanuit raamwerken voor non-formeel, informeel en formeel leren. Dit leerwegonafhankelijke instrument kijkt naar de output, dus WAT men moet kennen en kunnen aan...

Lees verder

Mijlpaal! Wetsvoorstel NLQF aangenomen door Tweede Kamer

Dinsdag 9 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om NLQF in de wet te verankeren. En er werd een belangrijk amendement verworpen. Nu op naar de Eerste Kamer!

Lees verder

Wetsvoorstel NLQF 

Dinsdag 9 april vindt er rond 15:00 uur een stemming plaats over het wetsvoorstel NLQF; dan wordt het amendement afgewezen of aangenomen. Het debat over het wetsvoorstel NLQF vond plaats op 3 april in de Tweede Kamer. Het debat is terug te kijken  op: https://debatdirect.tweedekamer.nl/, van 15:30 - 19:00 uur. Het wetsvoorstel geeft een wettelijke grondslag aan het NLQF, de generieke...

Lees verder

Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo? Volg het webinar op 11 april!

In een live webinar op donderdag 11 april 2024 van 15.30 tot 16.30 uur gaan we in op het nut en de noodzaak van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. We richten ons tijdens dit webinar op het contractonderwijs van hogescholen en roc's: alle reguliere door de overheid erkende kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet voor het contractonderwijs. Door inschaling in het...

Lees verder

Duidelijkheid over opleidingsniveaus met NLQF! Voorlichtingsbijeenkomst NLQF | 6 juni 2024

Op donderdag 6 juni 2024 (10.00 - 12.30 uur) organiseert het NCP NLQF een voorlichtingsbijeenkomst (gratis) over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Deze bijeenkomst is voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden. Denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, examenbureaus en contractafdelingen van roc’s of hogescholen. Het voordeel van NLQF is dat...

Lees verder

Duidelijkheid over opleidingsniveaus met NLQF! Voorlichtingsbijeenkomst NLQF | 26 september 2024

Op donderdag 26 september 2024 (10.00 - 12.30 uur) organiseert het NCP NLQF een voorlichtingsbijeenkomst (gratis) over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Deze bijeenkomst is voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden. Denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, examenbureaus en contractafdelingen van roc’s of hogescholen. Het voordeel van NLQF...

Lees verder

NCP NLQF zoekt experts

Voor ons team van experts zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten.

Lees verder

Met NLQF maak je iemands perspectief zichtbaar op diploma of certificaat

Circa 25 deelnemers vanuit uiteenlopende organisaties namen donderdag 8 februari deel aan de voorlichtingsbijeenkomst NLQF in Utrecht. Zo waren er non formele opleiders, brancheorganisaties, contractpoten van mbo en hbo en een auditorganisatie: allen geïnteresseerd om meer te weten te komen over NLQF als instrument voor leven lang ontwikkelen. Gerda Brummel van Hogeschool VIAA uit Zwolle vertelde...

Lees verder

Werksessie Leeruitkomsten basis | 18 april 2024

Op 18 april 2024 (10.00 tot 12.30 uur) biedt het Nationaal Coördinatie Punt NLQF een werksessie leeruitkomsten formuleren aan. Leeruitkomsten geven richting in wat studenten/deelnemers na de opleiding kunnen en weten. De manier waarop leeruitkomsten worden geformuleerd heeft impact op de kwaliteitsborging, de relevantie, de assessment en het curriculum van een kwalificatie. Bij het NLQF denken...

Lees verder

Werksessie Leeruitkomsten basis | 30 mei 2024

Op 30 mei 2024 (09.30 tot 12.00 uur) biedt het Nationaal Coördinatie Punt NLQF een werksessie leeruitkomsten formuleren aan. Leeruitkomsten geven richting in wat studenten/deelnemers na de opleiding kunnen en weten. De manier waarop leeruitkomsten worden geformuleerd heeft impact op de kwaliteitsborging, de relevantie, de assessment en het curriculum van een kwalificatie. Bij het NLQF denken we...

Lees verder

Werksessie Leeruitkomsten verdiepend | 17 oktober 2024

Op 17 oktober 2024 (10.00 tot 12.30 uur) biedt het Nationaal Coördinatie Punt NLQF een verdiepende werksessie ‘leeruitkomsten formuleren’ aan. Leeruitkomsten geven richting in wat studenten/deelnemers na de opleiding kunnen en weten. De manier waarop leeruitkomsten worden geformuleerd heeft impact op de kwaliteitsborging, de relevantie, de assessment en het curriculum van een kwalificatie....

Lees verder

Wereldwijde inventarisatie van nationale en regionale kwalificatiekaders 2022

Cedefop, de ETF, UNESCO en het UNESCO Institute for Lifelong Learning hebben een gezamenlijke productie genaakt over de nationale en regionale kwalificatiekaders. Het dient als een standaardreferentiewerk voor experts, projecten, ministeries en autoriteiten.

Lees verder

Aangepaste tarieven en werkwijze (per 1 augustus 2024)

Vanaf 1 augustus 2024 passen we onze werkwijze en tarieven aan. Dit zijn de belangrijkste veranderingen: Een validiteitsaanvraag start tegelijk met de eerste inschalingsaanvraag. Deze kunnen niet meer los van elkaar plaatsvinden. Vanaf 1 augustus zijn onze leges aangepast naar lagere (of gelijke) tarieven. Als een aanvraag niet wordt toegekend kan er een nieuwe aanvraag gedaan worden en wordt...

Lees verder

QQI conferentie 16-17 november 2023

In november 2023 vierde Ierland het 20-jarig bestaan van het National Framework of Qualifications (NFQ). Ter ere van dit jubileum organiseerde QQI workshops en een conferentie in Dublin op 16 en 17 november. Tijdens de conferentie werden verschillende  onderwerpen behandeld zoals de rol van NFQ op mondiaal niveau, innovatieve kwalificatieontwikkeling en microcredentials, integratie van het...

Lees verder