Met NLQF het niveau duidelijk maken voor kandidaten van Cultureel Instituut voor Creativiteit en Kunsten (C.I.C.K.)

 

Tijdens de online voorlichtingsbijeenkomst op 14 april namen circa 27 organisaties deel (o.a. roc’s, hogescholen, private onderwijsorganisaties, brancheopleiders). Ze kregen allereerst uitgelegd wat NLQF in het licht van het Europese raamwerk betekent, waar het NLQF voor staat en wat het kan betekenen als instrument voor een Leven Lang Ontwikkelen. 

Webinar 'Hoe maak je gebruik van het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) in jouw organisatie?’ | 9 juni 2022

Speciaal voor werkgevers met aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen.

In dit webinar geven we uitleg over hoe het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF een bijdrage kan leveren aan branches en bedrijven, in het kader van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Uit onderzoek van NIDAP naar de impact van het NLQF blijkt dat werkgevers een kwalificatieraamwerk als het NLQF nuttig vinden.

Zekerheid over opleidingsniveaus met NLQF! Voorlichtingsbijeenkomst op 2 juni 2022 (10.00 - 12.30 uur)

Op donderdag 2 juni 2022 (10.00 - 12.30 uur) is er een gratis voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden. Denk aan  particuliere opleiders, branches, sectoren,  werkgevers, examenbureaus en contractafdelingen van roc’s of hogescholen. We leggen uit hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel van NLQF is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt.  Meer dan 50 opleiders werken al met NLQF-niveaus! Bekijk het NLQF-register.
stock 1

Nieuwe aanvraagperiode STAP-budget start 2 mei 2022

Het STAP-budget voor het eerste tijdvak is alweer op. Op 1 maart 2022 ging de nieuwe subsidieregeling, het STAP-budget, open. Maar een paar dagen nadat de regeling was opgesteld, was het budget voor dit tijdvak al op. De volgende aanvraagperiode start op maandag 2 mei 2022 om 10.00 uur. Het NCP NLQF is een erkennende organisatie binnen de Subsidieregeling STAP-budget. Het NCP NLQF mag van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid die erkenning afgeven voor opleiders die opleidingen aanbieden met een NLQF-ingeschaald diploma.

Met NLQF eenduidige kwaliteitsstandaard voor nagelstylistes

Stichting Toets Centrum Intereducatief (TCI) liet de kwalificatie 'Allround nagelstylist' inschalen op NLQF-niveau 3. Liesbeth Kieboom, directeur van TCI, vertelt waarom.  'Wij hebben geen branche-organisatie, maar ik vind het voor de markt en branche wél van belang dat er een heldere en kwalitatief goede standaard is voor het vakmanschap van de nagelstylist.'

logo tci

Zekerheid over opleidingsniveaus met NLQF! Voorlichtingsbijeenkomst op 14 april 2022 (10.00 - 12.00 uur)

Op donderdag 14 april 2022 (10.00 - 12.00 uur) is er een gratis online voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden. Denk aan  particuliere opleiders, branches, sectoren,  werkgevers, examenbureaus en contractafdelingen van roc’s of hogescholen. We leggen uit hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel van NLQF is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt.  Meer dan 50 opleiders werken al met NLQF-niveaus! Bekijk het NLQF-register.
stock 1

NLQF helpt bij flexibel opleiden in de technologische industrie

foto Hanneke Ackerman
 
Hanneke Ackermann, programmamanager onderwijs en arbeidsmarkt bij de FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) geeft haar visie op een leven lang ontwikkelen en vertelt over de waarde van het NLQF in de sector.

In the picture: Anne-Lise Kamphuis

Anne-Lise Kamphuis lid van de Commissie Kwaliteit.  Deze commissie beoordeelt NLQF-aanvragen voor de validiteit van organisaties die een inschaling wensen en geeft hierover een advies aan de Programmaraad NLQF.  Wat is haar achtergrond en hoe kijkt zij aan tegen het NLQF?

NLQF-aanvraagproces gedigitaliseerd!

De afgelopen periode heeft het NCP NLQF hard gewerkt om het aanvraagproces voor validiteit en inschaling te digitaliseren. Dat betekent dat organisaties nieuwe aanvragen voor validiteit en inschaling vanaf  vandaag online kunnen indienen. We zijn trots op deze mijlpaal en verwachten dat het indienen van validiteits- en inschalingverzoeken efficiënter en makkelijker gaat verlopen voor zowel de aanvragende organisatie als het NCP NLQF. Communicatie en feedback over de aanvragen verloopt ook via het digitale portaal.
 

In the picture: Annemarie Venemans

Annemarie Venema

Gedurende de voorlichtingsbijeenkomst en op de onze website worden vaak de verschillende commissies, experts en Programmaraad genoemd. Hoog tijd om de gezichten hierachter te ontmoeten. Deze keer in de rubriek “in the picture” Annemarie Venemans, voorzitter van de Commissie Kwaliteit.

Share This