Skip to main content

AANVRAAG INDIENEN

Wil je starten met een aanvraag?

Klik op onderstaande button. Je wordt rechtstreeks doorgelinkt naar onze digitale aanvraagomgeving

Registreren

Voordat je een aanvraag kunt indienen, dien je je te registreren. Om het overzicht te bewaken is het heel belangrijk dat er per organisatie 1 account aangemaakt wordt. Dus ga niet per persoon een account aanmaken maar zorg voor 1 organisatieaccount. In dit account staan alle aanvragen van jouw organisatie bij elkaar.

Nieuwe aanvraag

Onder nieuwe aanvraag staan een aantal opties:

 • Validiteit NLQF
 • Inschaling NLQF
 • Herbeoordeling validiteit NLQF
 • Herbeoordeling inschaling NLQF

Validiteit NLQF

Stap 1 van de NLQF-procedure is het aanvragen van de validiteit van de organisatie.

In deze procedure wordt uw organisatie getoetst aan de volgende criteria:

 • Rechtspersoonlijkheid
 • Eigendomsrecht van de kwalificatie
 • Continuïteit van de organisatie
 • Examinering
 • Kwaliteitsborging

In het document ‘Vragen digitale aanvraag validiteit’ kun je lezen wat voor vragen er in de digitale omgeving staan zodat je je goed kunt voorbereiden alvorens je met de aanvraag start.

Inschaling NLQF

Heb je inmiddels validiteit afgerond of wil je tegelijk met je aanvraag validiteit een aanvraag inschaling opstarten, ga dan naar Inschaling NLQF nieuw. Wil je voor meerdere kwalificaties NLQF aanvragen, dan dien je per kwalificatie een aanvraag inschaling te doen.

In de inschalingsprocedure wordt de kwalificatie getoets aan de volgende onderwerpen:

 • Descriptoren
 • Substantiële kwalificatie/arbeidsmarktrelevantie
 • Examinering

In het document ‘Vragen digitale aanvraag inschaling’ kun je lezen wat voor vragen er in de digitale omgeving staan zodat je je goed kunt voorbereiden alvorens je met de aanvraag start.

Herbeoordeling validiteit NLQF

De validiteit van een organisatie is 6 jaar geldig. Na 5 jaar krijg je vanuit het NCP NLQF een melding dat er een herbeoordeling validiteit moet worden aangevraagd. Onder deze optie kun je de herbeoordeling validiteit starten.

In het document ‘Vragen digitale aanvraag herbeoordeling validiteit’ kun je lezen wat voor vragen er in de digitale omgeving staan zodat je je goed kunt voorbereiden alvorens je met de aanvraag start.

Herbeoordeling inschaling NLQF

De inschaling van een kwalificatie is 6 jaar geldig. Na 5 jaar krijg je vanuit het NCP NLQF een melding dat er een herbeoordeling inschaling moet worden aangevraagd. Onder deze optie kun je de herbeoordeling inschaling starten.

In het document ‘Vragen digitale aanvraag herbeoordeling inschaling’ kun je lezen wat voor vragen er in de digitale omgeving staan zodat je je goed kunt voorbereiden alvorens je met de aanvraag start.

Indien validiteit en de eerste inschalingsaanvra(a)g(en) binnen een periode van 12 maanden allebei herbeoordeeld moeten worden, kunnen samen op hetzelfde herbeoordelingsmoment worden behandeld. De herregistratiedatum van de inschalingsaanvraag is hierbij leidend.

Afronding aanvraag

Als je de aanvraag volledig hebt ingevuld kun je bij de afronding kiezen om:

 1. De aanvraag ter controle in te dienen of
 2. De aanvraag in te dienen

Wanneer je kiest voor de eerste optie dan zal het NCP NLQF de aanvraag controleren en eenmalig van feedback voorzien. Daarna kun je de aanvraag formeel indienen.

Indien je kiest voor de tweede optie zal het NCP NLQF de aanvraag controleren op de ontvankelijkheidscriteria. Is je aanvraag ontvankelijk, dan komt er een overeenkomst tot stand tussen jouw organisatie en NCP NLQF en zijn de leveringsvoorwaarden van NCP NLQF van toepassing. Vervolgens ontvang je een ontvangstbevestiging en de factuur voor de aanvraag.