NLQF-experts

Inschalingsaanvragen worden beoordeeld door een team van twee onafhankelijke experts. Dit team onderbouwt in een rapport of de kwalificatie aan het aangevraagde niveau voldoet. Het rapport wordt door de Commissie Inschaling gebruikt om tot een advies over het aangevraagde inschalingsniveau van de kwalificatie te komen aan de Programmaraad. De Programmaraad neemt hier tenslotte een besluit over.

Wij stellen onze experts graag aan u voor:

Atie Beverdam

Atie Beverdam

Expertisegebieden
Atie Beverdam is werkzaam geweest in het vmbo en mbo, als docent Engels en als projectleider onderwijsvernieuwing. Vervolgens is zij als onderwijskundige aan de slag gegaan. Zij heeft ruime ervaring met projectmanagement en het ontwikkelen van kwalificatiedossiers en keuzedelen voor het MBO. Daarnaast heeft zij diverse beroepscompetentieprofielen ontwikkelt voor zowel de creatieve industrie als voor de sector Zorg en Welzijn.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het kwalificatieraamwerk NLQF maakt het mogelijk om diploma’s en branche erkende certificaten in nationale en Europese context qua niveau met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen beginnende en ervaren werknemers aantonen op welk niveau zij functioneren. Inschaling in het NLQF vergroot de kansen en mogelijkheden van werkgevers en werknemers op nationaal en internationaal niveau."
NLQF-niveaus: 1 t/m 5

Read more

Jeanette van der Bijl

Jeanette van der Bijl

Expertisegebieden
Jeannette van der Bijl is werkzaam in het gebied van kwaliteitsborging in onderwijs en examinering: audits, advies en begeleiding, monitoring & evaluatie, assessements van subsidietrajecten en project- en procesmanagement. In het verleden was zij werkzaam als inspecteur Bve-veld bij de inspectie van het onderwijs en als manager examinering bij een KBB. Sinds 2011 werkt zij als onafhankelijk expert zowel in nationale als internationale contexten.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF werkt aan de inschaling van non-formele kwalificaties. Door de gedegen screening van deze kwalificaties en duidelijkheid over het niveau, worden de kwalificaties met hun inhoud en waarde transparanter in de markt. De organisaties die kiezen voor inschaling kiezen daarmee ook voor transparantie. Daarom een compliment voor die organisaties die deze stap in de beginfase van het NLQF al hebben willen nemen.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 5

Read more

Mariet Claessens

Mariet Claessens

Expertisegebieden
Mariet Claessens heeft praktijkkennis van het voortgezet onderwijs (avo en vmbo) en mbo (met name bbl). Daarnaast beschikt zij over praktijkkennis van het po, vso, hbo en universiteit. Zij is expert wat betreft de kwalificatiestructuur mbo (inclusief ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis) en inhoudelijk goed thuis in de zorg en techniek.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Voor transparantie van het niveau van kwalificaties via particuliere opleidingen is NLQF onmisbaar. Door inschaling in een NLQF niveau is vergelijking mogelijk met kwalificaties via door de overheid gereguleerde kwalificaties en met het niveau van kwalificaties in andere landen.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 5

Read more

Ruud Duvekot

Ruud Duvekot

Expertisegebieden
Ruud Duvekot is sinds 1993 betrokken bij de beleidsvorming en –uitvoering rond levenlang leren-strategieën in het algemeen en de Erkenning van Verworven Competenties (EVC) in het bijzonder. Hij werkte onder meer bij de Universiteit Utrecht en het ministerie van Economische Zaken voordat hij in 2001 het Kenniscentrum EVC oprichtte. Van 2006-2014 werkte hij in het HBO als onderzoeker en projectleider. Momenteel werkt hij als onderzoeker/trainer bij het Centre for Lifelong Learning Services (www.cl3s.com). Hij is tevens voorzitter van het Europees Centrum ‘Waarderen van Leren’ (www.ec-vpl.eu) en van de Stichting ‘Competentiemanagement CH-Q’ (www.ch-q.nl).
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF is buitengewoon waardevol als het gaat om het ‘verbinden’ van persoonlijke leerervaringen met maatschappelijke kansen in onze samenleving. De functie van levenlang leren wordt in deze verbinding versterkt doordat het NLQF niet alleen de leerervaringen van mensen - die ze formeel, informeel of non-formeel hebben opgedaan – zichtbaar maakt, maar ook doordat het NLQF die ervaringen een waarde geeft. Met die waarde krijgen mensen meer grip op hun ontwikkelkansen."
NLQF-niveaus: 4 t/m 8

Read more

Minie Eising

Expertisegebieden
Minie Eising is inmiddels meer dan 25 jaar actief als onderwijskundige, trainer en coach op het vlak van het opleiden en ontwikkelen van mensen. Ze heeft ervaring in verschillende branches zoals zorg en welzijn, horeca en toerisme, agrarische sector, automotive, bouw etc. Zij heeft projecten geleid voor O&O fondsen en kenniscentra rondom duurzame inzetbaarheid. Sinds 2017 werkt Minie deels als zelfstandige en deels als onderwijskundige bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid in Arnhem. Haar focus ligt op het vakbekwaam worden en blijven van mensen.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"Het mooie van het NLQF vind ik dat het het leren zichtbaar maakt en waarde geeft. Steeds meer mensen volgen naast hun werk een opleiding. Om zich verder te ontwikkelen, hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en/of goed inzetbaar te blijven. Door het waarderen van deze kwalificaties maken we voor hen maar ook hun werkgevers inzichtelijk wat de waarde is van wat ze geleerd hebben."
NLQF-niveaus: 1-5
Remco Pakker

Remco Pakker

Expertisegebieden
Remco Pakker (1963) is senior consultant. Zijn werkterrein bevindt zich binnen het kader van Human Resource Development, met name in de ontwikkeling van ondersteunende producten en diensten voor de employabiliteit van personeel. Na 14 jaar bedrijfsleven is Remco 13 jaar betrokken geweest bij het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq als ontwikkelaar van onder andere kwalificatiedossiers en als consultant voor HR vraagstukken. Hij is vanaf het begin betrokken bij het ontwikkelen van employability-diensten zoals EVC (Erkennen Verworven Competenties) voor technisch personeel. Hij is initiatiefnemer voor het Ervaringsprofiel (EVP) als standaard en flexibel instrument bij het kenbaar en herkenbaar maken van ervaringen en loopbaandoelen van werknemers. Inmiddels is EVP- en EVC-techniek de standaard binnen de techniek en dit vormt samen een met digitale ondersteuning en het e-portfolio het startpunt voor de ontwikkeling van personeel.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“De arbeidsmarkt vraagt om een voortdurende ontwikkeling van personeel. Voor om- en bijscholing is een volledige beroepsopleiding vaak een brug te ver. Maatwerk scholing is nodig. Maar dan wel kwalitatief. Het NLQF maakt het mogelijk om ook maatwerk trajecten in te laten schalen. Dat vergroot de erkenning en validiteit van het vakmanschap.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 5

Read more

Rianne Reichardt

Rianne Reichardt

Expertisegebieden
Rianne Reichardt heeft een ruime ervaring in de bve-sector, zowel in de educatie als in het beroepsonderwijs. Deze ervaring is opgedaan bij diverse ondersteuningsinstellingen voor de BVE, waar zij gewerkt heeft als leidinggevende, projectmanager, beleidsmedewerker als onderwijsontwikkelaar. Inmiddels is zij zelfstandig onderwijsadviseur. Haar expertise betreft alle mbo-sectoren.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF biedt transparantie in de Nederlandse kwalificatiewereld. Door middel van het NLQF, gelinkt aan het EQF, is het voor deelnemers mogelijk de waarde van hun kwalificatie te beoordelen en aan te tonen. Voor aanbieders van opleidingen is het NLQF waardevol omdat het op een onafhankelijke wijze aantoont welk niveau hun kwalificatie heeft. Werkgevers kunnen eveneens met behulp van het NLQF de waarde van kwalificaties en bijbehorende opleidingen beoordelen.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 4

Read more

Tineke Sessink

Tineke Sessink

Expertisegebieden
Tineke Sessink werkt als zelfstandig adviseur binnen en buiten het onderwijs. Zij heeft als docent en adviseur veel ervaring opgedaan in het hbo. Zij heeft onder andere een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van beroepsprofielen en/of accreditaties/ tno’s (Toetsen Nieuwe Opleidingen) begeleid voor o.a. Archeologie, Toegepaste Psychologie, Ondernemerschap, Vastgoedmanagement, Interior design & styling, Hotelschool, Toerisme, Verpleegkunde, Bank- en Verzekeren en Farmaceutisch Consulent. Het betrof vaak opleidingen voor volwassenen in het kader van Leven Lang Leren. Een ander aandachtsgebied is onderwijs en educatie op instroomniveau en niveau 1.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
"De ontwikkelingen van het NLQF vind ik van waarde omdat het volwassenen erkenning geeft voor hun niveau ook al hebben ze de stap naar het mbo of hbo nog niet kunnen zetten. Bovendien kan het de toegang tot mbo of hbo verkleinen doordat het inzicht in het niveau het zelfvertrouwen kan vergroten. Tevens kan het examencommissies een handreiking bieden bij het erkennen van elders gevolgde cursussen."
NLQF-niveaus: 5 t/m 7
Ton Vis

Ton Vis

Expertisegebieden
Ton Vis is als zelfstandig adviseur werkzaam op het snijvlak van onderwijs en samenleving. Ook in de verschillende beleids- en managementfuncties in het rond het onderwijs ( docent, bedrijfsleven en Onderwijsraad) waren zijn werkzaamheden daar op gericht. Op dit snijvlak bevinden zich ook de inschalingswerkzaamheden van het NLQF. Als gecertificeerd NVAO-auditor is hij goed thuis in het hoger onderwijs. Hij heeft audits uitgevoerd in uiteenlopende onderwijssectoren.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“NLQF versterkt het civiel effect van kwalificaties en draagt in belangrijke mate bij aan de transparantie van en daardoor aan de vergelijkbaarheid van de niveaus van kwalificaties binnen het Nederlandse onderwijslandschap. Niet alleen voor onderwijsvragers en –aanbieders, maar vooral ook voor de spelers op de arbeidsmarkt.”
NLQF-niveaus: 3 t/m 7

Read more

Elise Weber

Elise Weber

Expertisegebieden
Elise Weber heeft als onderwijskundige adviseur, projectleider en manager gewerkt bij verschillende kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Zij is verantwoordelijk geweest voor onderwijskundige projecten zoals de ontwikkeling van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur voor de sectoren Handel en Mode-, Interieur-, Textiel- en Tapijtbranche en het ontwikkelen van functie-/beroepsprofielen voor brancheorganisaties en bedrijfsleven.
 Tegenwoordig is zij zelfstandig onderwijskundige / projectleider. Zaken waarin zij zich gespecialiseerd heeft liggen op het vlak van mbo, onderwijsvernieuwing, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en bedrijfsopleidingen.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Het NLQF is voor mij een waardevol raamwerk omdat ik gezien heb dat het in de praktijk werkt. Ik heb bij een bedrijf gewerkt waar een aantal mensen overbodig werden. Zij kregen de gelegenheid om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt door een opleiding te volgen. Het inschalen van opleidingen door particuliere opleiders heeft hen geholpen om de juiste opleiding te kiezen die aansloot bij hun werk- en denkniveau. Een voordeel van een ‘ingeschaalde NLQF opleiding’ is dat de persoon weet wat hij het aan het eind van opleiding kan en weet. En de (toekomstige) werkgever weet wat hij kan verwachten van zijn (toekomstige) werknemer.”
NLQF-niveaus: 1 t/m 5
Marianne van der Weiden

Marianne van der Weiden

Expertisegebieden
Marianne van der Weiden is als gecertificeerd auditor voor de NVAO, QANU en NQA goed thuis in het hoger onderwijs, zowel bij bekostigde als niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Door deelname aan audits in het mbo en door haar werkervaring bij de MBO Raad overziet zij ook het mbo. Haar studieachtergrond ligt in de sociale wetenschappen en letteren, maar zij is betrokken geweest bij audits in vrijwel alle sectoren (techniek, economie, gezondheidszorg), zodat zij zich thuisvoelt bij alle typen opleidingen en zich daar ook snel in kan inwerken.
Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?
“Door het NLQF is het mogelijk het onderwijs- en opleidingengebouw compleet te maken, zodat voor werknemers en werkgevers inzichtelijk is hoe een kwalificatie zich verhoudt tot andere. Mensen die op die manier de waarde van hun kwalificatie kunnen bewijzen, zullen daardoor hun waarde op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.”
NLQF-niveaus: 6 t/m 8

Read more