Het Nederlands Kwalificatiekader: hulpmiddel bij een leven lang leren

Tijs Pijls en Marijke Dashorst schreven een artikel voor Volwassenenleren.nl. De invalshoek is het zichtbaar en inzichtelijk maken van individuele competenties met het NLQF. Een van de aspecten voor het vormgeven van toekomstgericht opleiden.

Nederlandse versie aanbeveling herziening EQF is beschikbaar

De Europese Onderwijsraad heeft 22 mei 2017 een aanbeveling over de herziening van het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) aangenomen. Dit om ervoor te zorgen dat het EQF actueel blijft en aansluit bij toekomstige ontwikkelingen op onderwijsgebied. De herziening moet zorgen voor zowel continuïteit als verdieping van het EQF. De Nederlandse versie van de aanbeveling is beschikbaar.

Betekenis NLQF voor branches en sectoren. Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 28 september 2017 in Utrecht

Op donderdag 28 september 2017 (10.00 - 12.30 uur) is er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Kwalificatie Ethiek voor makelaars en taxateurs en kwalificatie Verkoopmedewerker ingeschaald in NLQF

De kwalificatie Ethiek voor makelaars en taxateurs van IPD Opleidingen is ingeschaald op niveau 6 van het NLQF.
De kwalificatie Verkoopmedewerker van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) is ingeschaald op niveau 2 van het NLQF.

Validiteitsverzoeken Applus RTD en RNW Media gehonoreerd

De validiteitsverzoeken van Applus RTD en RNW Media zijn gehonoreerd en op 22 juni 2017 vastgesteld door de Programmaraad NLQF. Deze organisaties mogen nu kwalificaties voordragen voor inschaling.

Verslag voorlichtingsbijeenkomst 20 juni 2017

Op dinsdag 20 juni 2017 vond de tweede voorlichtingsbijeenkomst NLQF dit jaar plaats. Gea Carlier van het College Zorg Opleidingen (CZO) gaf aan waarom NLQF voor CZO van nut is: “Inschaling van onze kwalificaties is belangrijk vanwege de krapte op de arbeidsmarkt in bijvoorbeeld de grensstreken met Duitsland en België. Vergelijkbaarheid van diploma’s en uitwisselbaarheid van mensen is van belang en NLQF kan daar een belangrijke rol bij spelen. Dat geeft veel meer mogelijkheden voor nu en in de toekomst”. 

Even kennismaken met Jan van den Akker, voorzitter Programmaraad NLQF

De Programmaraad van het NLQF  is verantwoordelijk voor alle besluiten over de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. Hoe is voorzitter Jan van den Akker bij het NLQF betrokken geraakt en wat wil hij graag bereiken?

Leren voor morgen. Uitdagingen voor het onderwijs

In het boek Leren voor morgen. Uitdagingen voor het onderwijs gaan de auteurs in op trends in de huidige samenleving en de consequenties daarvan voor het onderwijs. Er is ook een passage over EQF en NLQF opgenomen.

Wijziging bij aanvraag inschaling

Als voorwaarde voor inschaling in het NLQF geldt dat de kwalificatie substantieel moet zijn (dat wil zeggen een minimale leerinspanning heeft van 400 uur) of dat de arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie wordt aangetoond. Voorheen hoefde de leerinspanning niet aangegeven te worden indien deze minder dan 400 uur bedraagt. Aantonen van arbeidsmarktrelevantie was dan de manier om aan te tonen dat de kwalificatie substantieel is. Vanaf heden is dit als volgt gewijzigd: de leerinspanning dient altijd inzichtelijk gemaakt te worden. Daarnaast dient ook de arbeidsmarktrelevantie onderbouwd te worden als de leerinspanning minder dan 400 uur bedraagt.

EQF Peer Learning Activity: werken met leerresultaten

De EQF Advisory Group startte in 2015 met de uitwerking van een horizontale vergelijking van kwalificaties tussen verschillende landen. Landen moeten elkaar leren vertrouwen in de processen van inschaling en kwaliteitsborging. Onder andere door Peer Learning Activities (PLA's) wordt daaraan gewerkt. Wat de leerresultaten betreft is het belangrijk dat ze qua beschrijving voldoen aan specifieke nationale behoeften, maar verschillen moeten transparantie en vergelijkbaarheid niet in de weg staan. Hoe gaan we daarmee om? Hierover ging het tijdens de PLA die op 18 en 19 mei 2017 plaatsvond in Warschau, Polen. Ook Nederland was daarbij vertegenwoordigd.

Share This