Nieuwe samenstelling programmaraad NLQF

Programmaraadlid Jan van den Akker volgde Johan van Rens een aantal maanden geleden op als voorzitter van de programmaraad NLQF. Zo ontstond er een vacature die nu is ingevuld met de komst van Martin Mulder. Hij is  professor en hoofd van de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies bij Wageningen University.  

Procedures herbeoordelingen

De goedkeuring van validiteitsverzoeken en inschalingen geldt voor vijf jaar. Het NCP NLQF informeert partijen een jaar voordat de validiteits- en inschalingstermijn afloopt via een brief. Daarin wordt vermeld dat de toekenning van de validiteit en inschaling verloopt en dat de herbeoordeling van start gaat indien de organisatie de inschaling wenst te verlengen met vijf jaar.

Ontvankelijkheidscriteria validiteitsverzoek

Het aanvraagformulier validiteit wordt door het bureau van het NCP NLQF gescreend op volledigheid en beoordeelbaarheid én een aantal ontvankelijkheidscriteria. Indien er bestuurlijk-strategische vraagstukken zijn, worden deze voorgelegd aan de Programmaraad. Deze vraagstukken komen niet ter vergadering maar worden per e-mail afgehandeld.

Drie nieuwe kwalificaties ingeschaald in NLQF

Eind november 2016 zijn drie nieuwe kwalificaties ingeschaald in het NLQF:

  • de kwalificatie Opleider 4 van het  NOC*NSF is ingeschaald op niveau 4;
  • de kwalificatie Anesthesiemedewerker van het CZO is ingeschaald op niveau 6;
  • de kwalificatie Social Studies van Iran Academia is ingeschaald op niveau 7.

Even kennismaken met: NLQF-expert Ton Vis

Ton Vis is tegenwoordig werkzaam als zelfstandig adviseur op het snijvlak van onderwijs en samenleving. Ook zijn werkzaamheden in verschillende beleids- en managementfuncties in en rond het onderwijs (als docent, bij een onderwijswerkgeversorganisatie, in het bedrijfsleven en bij de Onderwijsraad) bevonden zich op dat snijvlak. Dat past goed bij zijn werk voor het NLQF. Dat is immers opgezet ter ondersteuning van een leven lang leren om de arbeidsmobiliteit te bevorderen. En als gecertificeerd NVAO-auditor is hij goed thuis in het hoger onderwijs. Hij heeft audits uitgevoerd in uiteenlopende onderwijssectoren.

Even kennismaken met: NLQF-expert Ruud Duvekot

Ruud Duvekot promoveerde afgelopen zomer op het thema erkenning van verworven competenties en gepersonaliseerd leren. In dit interview meer over zijn visie op NLQF en zijn werk als NLQF-expert.

Validiteitsverzoek van Iran Academia is vastgesteld

De Programmaraad NLQF honoreerde eind september 2016 het validiteitsverzoek van Iran Academia. Iran Academia is een online academy for Social Sciences and Humanities.

Defensie vergroot employability door inschaling opleidingen in NLQF

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) over de inschaling van de kwalificatie Officier Koninklijke Marechaussee onderbouw: "Nu is vastgesteld dat de Korte Officiers Opleiding (KOO) KMAR qua niveau gelijk is aan een bachelor.  Hiermee zet Defensie wederom een stap in de civiele erkenning van de eigen opleidingen en vergroot daarmee de employability van haar werknemers."

Drie nieuwe kwalificaties ingeschaald in NLQF

Eind september 2016 zijn drie nieuwe kwalificaties ingeschaald in het NLQF: 

  • de kwalificatie Branchediploma Schoonheidsspecialist van het Centrum voor Ambachtseconomie is ingeschaald op niveau 3;
  • de kwalificatie Branchediploma Allround Schoonheidsspecialist van het Centrum voor Ambachtseconomie is ingeschaald op niveau 4;
  • de kwalificatie Officier Koninklijke Marechaussee onderbouw van de Nederlandse Defensie Academie is ingeschaald op niveaus 6. 

Overzicht nationale kwalificatiekaders

Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) publiceerde een overzicht van de nationale kwalificatiekaders die er inmiddels zijn in Europa. Het gaat inmiddels om 42 NQF's! Van alle nationale kwalificatiekaders wordt aangegeven wat de reikwijdte is en hoeveel niveaus er zijn.

Share This