Even voorstellen: nieuwe programmadirecteur NCP NLQF

Tijs Pijls is sinds 1 januari 2017 werkzaam als programma-directeur van het NCP NLQF. Hij volgde Regina Kleingeld op met wie hij de afgelopen vijf jaar al samenwerkte binnen het NCP NLQF. Tijs Pijls was o.a. het aanspraakpunt voor validiteit. Hij heeft het NLQF zien groeien vanaf het begin tot wat het nu is. Onder leiding van Regina Kleingeld zijn alle procedures en protocollen goed opgezet en er is zorggedragen voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Hoe gaat het NCP NLQF verder?

Kwalificatie Assistent Zwemonderwijzer ingeschaald in niveau 2 NLQF

De kwalificatie Assistent Zwemonderwijzer van ENVOZ BV is ingeschaald op niveau 2 van het NLQF. ENVOZ BV is een opleidingsinstituut voor de Nederlandse zwembranche. In 2013 werd de opleiding Zwemonderwijzer van ENVOZ BV ingeschaald in het NLQF op niveau 3.

Even voorstellen: NLQF-expert Rianne Reichardt

Drs. Rianne Reichardt heeft als onderwijskundige ruime ervaring in de BVE-sector. Eerst heeft ze als docent en als beleidsmedewerker gewerkt in de volwasseneneducatie. Daarna heeft ze als leidinggevende, projectmanager, beleidsmedewerker en onderwijsontwikkelaar gewerkt in en voor instellingen in het beroepsonderwijs, zoals roc’s, aoc’s en vakscholen en diverse ondersteuningsinstellingen voor de BVE-sector. Inmiddels is zij zelfstandig onderwijsadviseur en o.a. werkzaam voor Steunpunt Taal en Rekenen, waar ze ook te maken heeft gekregen met niet-bekostigde opleidingsinstellingen. "Naarmate de herkenbaarheid van het NLQF in de maatschappij groeit zal de meerwaarde van inschaling voor particuliere opleidingen steeds duidelijker worden."

Bijeenkomst Nationale Skills Strategie

Op donderdag 20 april 2017 (10.00 - 16.00 uur, TechniekFabriek Amsterdam) presenteert presenteert de OECD het Diagnostic Report met de skills-uitdagingen voor Nederland. Het rapport benoemt niet alleen de belangrijkste uitdagingen, maar geeft ook aanbevelingen om de vaardigheden van de beroepsbevolking verder te ontwikkelen, effectiever te benutten en te activeren. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die wil bijdragen aan een actieagenda om de Nederlandse beroepsbevolking beter toe te rusten op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals: bedrijven en brancheorganisaties, opleidingsfondsen, sociale partners, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktinstellingen (zoals UWV, Leerwerkloketten), maatschappelijke organisaties en overheden.

Eerste NLQF-EQF 5 diploma’s Hotel Service Management uitgereikt

Maandag 23 januari jl. werden de eerste NLQF-EQF 5 diploma’s uitgereikt aan studentes van Europrof. Europrof (Europese Professionele Opleidingen) is een vakopleiding voor beroepen in de horeca en hospitality gevestigd in Moergestel. De kwalificatie Hotel Service Management (HSM) is in juni 2015 ingeschaald op niveau 5 van het NLQF.

Deadlines voor indienen inschalings- en validiteitsaanvragen 2017

De deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken in 2017 zijn bekend. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de commissies Validiteit en Inschaling. Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan moet het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

Afscheid directeur NCP NLQF Regina Kleingeld

Regina Kleingeld heeft in december 2016 afscheid genomen als directeur van het NCP NLQF. Hoe kijkt zij terug op bijna 5 jaar directeurschap en hoe ziet zij de toekomst van het NLQF voor zich?

Even kennismaken: Em. Prof. Dr. Martin Mulder, lid Programmaraad NCP NLQF

De Programmaraad van het NCP NLQF is verantwoordelijk voor alle besluiten over de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. Hoe is Programmaraadlid Martin Mulder bij het NLQF betrokken geraakt en wat wil hij graag bereiken? In dit artikel vertelt Martin Mulder over zijn achtergrond en intenties.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 16 maart 2017

Na een succesvolle en drukbezochte sessie afgelopen november staat de volgende voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF gepland op donderdag 16 maart 2017 (10.00 - 12.30 uur) bij het NCP NLQF in 's-Hertogenbosch (tegenover het station). Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers). De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

EU-enquête naar beschikbaarheid van informatie over vaardigheden en kwalificaties

Bent  u ooit op zoek geweest naar informatie over benodigde vaardigheden en kwalificaties of de mogelijkheid tot studeren of werken in een ander EU-land? De Europese Commissie wil via een korte enquête te weten komen wat de meningen en ervaringen zijn in de diverse lidstaten. Ook voor Nederland is een enquête gemaakt. Uw mening wordt op prijs gesteld!

Share This