Validiteitsverzoek IPD Opleidingen is gehonoreerd

Het validiteitsverzoek IPD Opleidingen is gehonoreerd en op 20 april 2017 vastgesteld door de Programmaraad NLQF. IPD Opleidingen mag nu kwalificaties voordragen voor inschaling.

Kwalificatie Officier Korps Technische Dienst ingeschaald

Eind april 2017 is de kwalificatie Officier Korps Technische Dienst van NLDA ingeschaald in NLQF-niveau 6 en het daaraan gekoppelde EQF niveau 6. Deze inschaling is zes jaar geldig. 

EQF startpunt voor certificeringsregister commissarissen

De Commissarissen en Toezichthouders binnen de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) hebben het initiatief genomen tot het ‘Register Certified Board Member’ (RCBM). Het is een register waarin bestuurders worden opgenomen die voldoen aan specifieke eisen. Uitgangspunt zijn de Europese normen voor vakbekwaamheid en geschiktheid: EQF (European Qualification Framework) en ESCO (Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen).

NLQF genoemd in rapport Commissie vraagfinanciering mbo over leven lang leren

Op dinsdag 4 april 2017 overhandigde de Commissie vraagfinanciering mbo, onder leiding van voorzitter Jolande Sap, haar advies Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid aan minister Bussemaker van Onderwijs. De minister heeft de commissie ingesteld om advies uit te brengen over de uitwerking van vraagfinanciering in het middelbaar beroepsonderwijs in het kader van permanent leren, inclusief het in kaart brengen van de voor- en nadelen van de mogelijke varianten.

Cedefop landenrapport Nederland

logo Cedefop

Cedefop onderzoekt jaarlijks de stand van zaken rond de invoering van nationale kwalificatiekaders in alle deelnemende landen in Europa. Het rapport The Netherlands - European inventory on NQF 2016  is uit.

NLQF-voorlichtingsbijeenkomst

Op 16 maart 2017 vond in ’s-Hertogenbosch een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het NLQF. Onder de aanwezigen waren afgevaardigden van particuliere opleidingsaanbieders, roc’s, hbo’s, branches, examen- en onderwijsadviesbureaus. Clemens Spoorenberg vertelde over het nut van het NLQF: 'Dankzij de inschaling van de Leergang Relatiemanager Bedrijven ABN AMRO weten wij als opleidingsinstituut hoe we ook voor andere kwalificaties goede leeruitkomsten kunnen formuleren. Werknemers kunnen de waarde van het diploma laten zien op de arbeidsmarkt.'

Stel je voor dat onze diploma’s bijvoorbeeld overal in Europa in een keer geldig zijn. Dat zou geweldig zijn!

Dat stelde lijsttrekker Alexander Pechtold (D66) in het NOS-slotdebat aan de vooravond van de Tweede Kamer verkiezingen maart 2017.
Met de invoering van het NLQF worden onze diploma’s in heel Europa vergelijkbaar!

Naar Terugkijken: Het scherpe NOS-slotdebat beantwoordt eindelijk de hoe-vraag

Kwalificatieraamwerken in Europa: ontwikkelingen 2016

Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) volgt de ontwikkelingen rond het EQF en de nationale kwalificatieraamwerken sinds 2009. Wat was de situatie in de diverse landen in Europa eind 2016?

Even voorstellen: nieuwe programmadirecteur NCP NLQF

Tijs Pijls is sinds 1 januari 2017 werkzaam als programma-directeur van het NCP NLQF. Hij volgde Regina Kleingeld op met wie hij de afgelopen vijf jaar al samenwerkte binnen het NCP NLQF. Tijs Pijls was o.a. het aanspraakpunt voor validiteit. Hij heeft het NLQF zien groeien vanaf het begin tot wat het nu is. Onder leiding van Regina Kleingeld zijn alle procedures en protocollen goed opgezet en er is zorggedragen voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Hoe gaat het NCP NLQF verder?

Kwalificatie Assistent Zwemonderwijzer ingeschaald in niveau 2 NLQF

De kwalificatie Assistent Zwemonderwijzer van ENVOZ BV is ingeschaald op niveau 2 van het NLQF. ENVOZ BV is een opleidingsinstituut voor de Nederlandse zwembranche. In 2013 werd de opleiding Zwemonderwijzer van ENVOZ BV ingeschaald in het NLQF op niveau 3.

Share This