Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 20 juni 2017

Op dinsdag 20 juni 2017 (10.00 - 12.30 uur) is er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Hier wordt uitleg gegeven over hoe private opleidingen en kwalificaties kunnen worden opgenomen in het NLQF. NLQF is een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. NLQF maakt niveaus van door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Het is opgezet ter ondersteuning van een leven lang leren.

Termijn validiteit en inschaling NLQF naar zes jaar

De termijn van geldigheid validiteit en inschaling is verlengd van 5 naar 6 jaar. De betreffende organisaties worden hier binnenkort per brief nader over geinformeerd. En het NLQF-register wordt aangepast.

Validiteitsverzoek IPD Opleidingen is gehonoreerd

Het validiteitsverzoek IPD Opleidingen is gehonoreerd en op 20 april 2017 vastgesteld door de Programmaraad NLQF. IPD Opleidingen mag nu kwalificaties voordragen voor inschaling.

Kwalificatie Officier Korps Technische Dienst ingeschaald

Eind april 2017 is de kwalificatie Officier Korps Technische Dienst van NLDA ingeschaald in NLQF-niveau 6 en het daaraan gekoppelde EQF niveau 6. Deze inschaling is zes jaar geldig. 

EQF startpunt voor certificeringsregister commissarissen

De Commissarissen en Toezichthouders binnen de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) hebben het initiatief genomen tot het ‘Register Certified Board Member’ (RCBM). Het is een register waarin bestuurders worden opgenomen die voldoen aan specifieke eisen. Uitgangspunt zijn de Europese normen voor vakbekwaamheid en geschiktheid: EQF (European Qualification Framework) en ESCO (Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen).

NLQF genoemd in rapport Commissie vraagfinanciering mbo over leven lang leren

Op dinsdag 4 april 2017 overhandigde de Commissie vraagfinanciering mbo, onder leiding van voorzitter Jolande Sap, haar advies Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid aan minister Bussemaker van Onderwijs. De minister heeft de commissie ingesteld om advies uit te brengen over de uitwerking van vraagfinanciering in het middelbaar beroepsonderwijs in het kader van permanent leren, inclusief het in kaart brengen van de voor- en nadelen van de mogelijke varianten.

Cedefop landenrapport Nederland

logo Cedefop

Cedefop onderzoekt jaarlijks de stand van zaken rond de invoering van nationale kwalificatiekaders in alle deelnemende landen in Europa. Het rapport The Netherlands - European inventory on NQF 2016  is uit.

NLQF-voorlichtingsbijeenkomst

Op 16 maart 2017 vond in ’s-Hertogenbosch een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het NLQF. Onder de aanwezigen waren afgevaardigden van particuliere opleidingsaanbieders, roc’s, hbo’s, branches, examen- en onderwijsadviesbureaus. Clemens Spoorenberg vertelde over het nut van het NLQF: 'Dankzij de inschaling van de Leergang Relatiemanager Bedrijven ABN AMRO weten wij als opleidingsinstituut hoe we ook voor andere kwalificaties goede leeruitkomsten kunnen formuleren. Werknemers kunnen de waarde van het diploma laten zien op de arbeidsmarkt.'

Stel je voor dat onze diploma’s bijvoorbeeld overal in Europa in een keer geldig zijn. Dat zou geweldig zijn!

Dat stelde lijsttrekker Alexander Pechtold (D66) in het NOS-slotdebat aan de vooravond van de Tweede Kamer verkiezingen maart 2017.
Met de invoering van het NLQF worden onze diploma’s in heel Europa vergelijkbaar!

Naar Terugkijken: Het scherpe NOS-slotdebat beantwoordt eindelijk de hoe-vraag

Kwalificatieraamwerken in Europa: ontwikkelingen 2016

Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) volgt de ontwikkelingen rond het EQF en de nationale kwalificatieraamwerken sinds 2009. Wat was de situatie in de diverse landen in Europa eind 2016?

Share This