Deadlines voor indienen inschalings- en validiteitsaanvragen 2017

De deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken in 2017 zijn bekend. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de commissies Validiteit en Inschaling. Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan moet het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

De inlevertermijnen voor validiteitsaanvragen zijn in 2017 als volgt:

Uiterste inleverdatum   Vergadering commissie Kwaliteit
24 januari 2017 31 januari 2017
16 maart 2017 28 maart 2017
25 mei 2017 6 juni 2017
24 augustus 2017 5 september 2017
02 november 14 november 2017

De inlevertermijnen voor inschalingsverzoeken zijn in 2017 als volgt:

Uiterste inleverdatum  Vergadering commissie Inschaling
 6 februari 2017  27 maart 2017
 21 april 2017  8 juni 2017
 28 juli 2017  7 september 2017
6 oktober 2017  16 november 2017


.

Share This